Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/CT-UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 01/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Đông Hà, ngày 01 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2010- 2011

Năm học 2009- 2010, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả khá toàn diện trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề trọng tâm: “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Kết quả đạt được đã góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch phát triển Giáo dục- Đào tạo giai đoạn 2001- 2010, tạo thế và lực mới để phát triển nhanh và vững chắc sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà giai đoạn 2010- 2020; đồng thời làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động của xã hội, của các cấp quản lý giáo dục, các nhà trường, học sinh và cha mẹ học sinh về yêu cầu phát triển giáo dục trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo tỉnh ta vẫn còn nhiều thách thức, bất cập cần giải quyết như: Chất lượng giáo dục ở các vùng điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn, học sinh ngoài công lập, học sinh con em đồng bào dân tộc ít người còn thấp; việc đổi mới phương pháp dạy và học cần tiếp tục đẩy mạnh và có hiệu quả hơn; cơ sở vật chất- kỹ thuật nhà trường ở một số địa phương chưa đảm bảo yêu cầu dạy và học; việc phân cấp quản lý giáo dục còn bất cập…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2010- 2011, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện các nội dung cơ bản sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo: Quán triệt sâu rộng trong toàn ngành về Chỉ thị thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục thực hiện tốt 3 cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; thực hiện chủ đề: “Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”; tập trung xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ, tích cực và có tính đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần chủ động, sáng tạo và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2010- 2011; phối hợp chặc chẽ với các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội…, tạo sự đồng thuận trong quá trình tổ chức thực hiện.

Thực hiện tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền về kế hoạch phát triển Giáo dục giai đoạn 2010- 2015; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động nguồn lực phát triển giáo dục; xác định những vấn đề then chốt, lựa chọn những vấn đề trọng tâm để tập trung chỉ đạo nhằm tạo bước chuyển biến có tính đột phá phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo trong thời kỳ mới. Các ngành giáo dục tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và ý chí phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2010- 2011. Ngành Giáo dục và Đào tạo cần chú trọng triển khai giáo dục toàn diện cho học sinh với mục tiêu quan trọng của giáo dục phổ thông là: Cùng với nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục phổ thông phải quan tâm hình thành năng lực công dân cả về trí tuệ, kỹ năng sống, văn hóa Việt Nam; sức khỏe và khả năng hội nhập cho học sinh nhằm đáp ứng sự phát triển của quê hương, đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phối hợp với Sở Giao thông- Vận tải, Công an tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh triển khai thực hiện tốt Luật An toàn giao thông; phối hợp với ngành Y Tế và các ngành hữu quan tăng cường công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch phòng HIV/AIDS, ma túy và các tệ nạn xã hội; phối hợp với Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, Sở Thông tin và Truyền thông…tiếp tục triển khai tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, thực hiện tốt công tác Khuyến dạy- Khuyến học, ngăn chặn các tác động tiêu cực của internet…

2. Các Sở, Ban, ngành phối hợp chặc chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011, các hoạt động vì sự phát triển của sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình; Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị….phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục- Đào tạo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm tiếp tực nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục- Đào tạo chỉ đạo các cấp quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục do địa phương quản lý triển khai nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ năm học 2010- 2011; chỉ đạo các phòng, ban chức năng và các xã, phường, thị trấn tăng cường các điều kiện phục vụ dạy- học, quan tâm chăm lo phát triển Giáo dục- Đào tạo trên địa bàn.

4. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Hội, đoàn thể vận động hội viên tích cực hưởng ứng và tham gia, giám sát việc thực hiện Chỉ thị năm học 2010- 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào đạo và của UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả về Sở Giáo dục- Đào tạo, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2010- 2011 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50