Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Số hiệu: 10/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Văn Phòng
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG INTERNET TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã phát triển nhanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 quy định về trách nhiệm trong việc quản lý, cung cấp và sử dụng Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, bước đầu công tác quản lý các hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh đã được giao trách nhiệm cụ thể. Tuy nhiên, việc phối hợp thực hiện giữa các ngành chức năng tỉnh, các địa phương, các doanh nghiệp có liên quan đạt hiệu quả chưa cao. Để tăng cường, phối hợp quản lý tốt hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ Internet công cộng, đúng theo các quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phải tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, các đại lý Internet công cộng trên địa bàn tỉnh và người sử dụng Internet phải chấp hành nghiêm các quy định trong Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh .

2. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông, Sở Văn hoá – Thông tin, Công an tỉnh là các đơn vị nòng cốt, có trách nhiệm phối hợp, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý các hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định của pháp luật. Kịp thời tham mưu, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các biện pháp để tăng cường công tác quản lý hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh.

3. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông

- Có kế hoạch phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, công chức, các đại lý Internet, có hộ gia đình có kết nối Internet và nhân dân trên địa bàn tỉnh thông suốt và chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về quản lý hoạt động Internet.

- Triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên ngành về phối hợp thực hiện công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm trong hoạt động Internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

- Chủ trì xây dựng và thống nhất với Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh về kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, các điểm kinh doanh dịch vụ và người sử dụng Internet công cộng. Kiểm tra, thanh tra phải theo kế hoạch, đủ thành phần, xử lý các vi phạm đúng theo quy định của pháp luật, tránh chồng chéo, trùng lắp gây phiền hà cho đại lý và người sử dụng Internet. Trường hợp khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm rõ ràng thì từng ngành kiểm tra đột xuất và xử lý theo chức năng nhiệm vụ được giao, sau đó có thông báo cho các ngành liên quan biết.

- Phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và Công an tỉnh giúp Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập và hướng dẫn Tổ kiểm tra hoạt động Internet cấp huyện hoạt động đúng quy định của pháp luật và đạt hiệu quả.

4. Sở Văn hóa - Thông tin, Công an tỉnh

- Triển khai và phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông thực hiện tốt các nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 12/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các kế hoạch liên ngành đã ký kết.

- Phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông giúp cơ quan chuyên môn cấp huyện tham gia Tổ kiểm tra hoạt động Internet cấp huyện và có hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ để hoạt động có hiệu quả.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp đối với đại lý Internet vi phạm, bị xử lý hành chính nhưng không khắc phục vi phạm, theo đề nghị của các ngành liên quan.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công

- Chỉ đạo Đài truyền thanh huyện, xã tổ chức tuyên truyền trong nhân dân trên địa bàn thông suốt các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng Internet.

- Trên cơ sở biên chế được giao, tiến hành tuyển dụng công chức có trình độ chuyên môn phù hợp và phân công ổn định để giúp địa phương trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, viễn thông trên địa bàn, trong đó có lĩnh vực Internet.

- Thành lập Tổ Kiểm tra hoạt động Internet cấp huyện để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động Internet trên địa bàn. Trong khi chưa có Tổ kiểm tra thì phải chủ động tổ chức kiểm tra hoặc cử người tham gia với Tổ Kiểm tra tỉnh để kiểm tra theo kế hoạch của tỉnh.

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp đối với hộ đại lý Internet vi phạm, bị xử lý hành chính nhưng không khắc phục vi phạm.

7. Đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet

- Phổ biến các điều kiện và thủ tục đăng ký làm đại lý Internet công cộng cho khách hàng biết, thực hiện đúng. Cắt hợp đồng đại lý đối với những đại lý không chấp hành các quy định của Nhà nước, ưu tiên hợp đồng cung cấp đối với những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt, nhằm phát triển nhanh điểm phục vụ góp phần phổ cập Internet trong cộng đồng. Các vi phạm của đại lý có nguyên nhân từ doanh nghiệp cung cấp thì doanh nghiệp cũng phải liên đới chịu trách nhiệm.

- Trong hợp đồng cung cấp dịch vụ truy nhập Internet thuê bao với khách hàng, cần bổ sung hoặc phụ lục kèm theo hợp đồng ghi rõ: “chủ thuê bao Internet không được kinh doanh lại dịch vụ Internet dưới bất cứ hình thức nào khi chưa ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp”.

- Rà soát và có biện pháp chấn chỉnh các thuê bao Internet cung cấp dịch vụ ra công cộng khi chưa ký hợp đồng đại lý với doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ và quyền hạn của mình đối với đại lý Internet theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về kinh doanh và sử dụng Internet theo đúng quy định của pháp luật.

8. Đối với Đại lý Internet phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, quyền hạn của mình theo các quy định của pháp luật và hợp đồng đại lý Internet đã ký với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; chấp hành các hướng dẫn và chịu sự thanh tra, kiểm tra của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Giao trách nhiệm cho Sở Bưu chính, Viễn thông triển khai thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân tỉnh để kịp theo dõi và chỉ đạo.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet, các doanh nghiệp viễn thông, các đại lý Internet và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ BCVT;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Website Chính phủ;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các DN cung cấp DV Internet trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Công báo tỉnh;
- LĐVP (Trường);
- Lưu: VT, PCNN(Sơn).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/2007/CT-UBND tăng cường phối hợp trong công tác quản lý hoạt động internet trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54