Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 09/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Võ Văn Một
Ngày ban hành: 12/02/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 09/2007/CT-UBND

Biên Hòa, ngày 12 tháng 02 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2007

Năm 2006 tỉnh Đồng Nai hoàn thành chỉ tiêu nghĩa vụ quân sự (NVQS) ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa đã tập trung chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị, triển khai thực hiện đúng theo các thông tư, hướng dẫn của trên và kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của tỉnh; việc tổ chức giao quân nhanh gọn, an toàn, đúng luật, không ngừng nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ cả về chính trị, tuổi đời, học vấn và sức khỏe. Như vậy, liên tục nhiều năm qua tỉnh Đồng Nai đều hoàn thành tốt công tác NVQS và đạt kế hoạch giao quân ở 3 cấp; tỷ lệ sai sót trong tuyển chọn và tỷ lệ quân nhân đào ngũ, bỏ ngũ hàng năm đều giảm.

Kết quả đạt được của năm 2006 trước hết phải khẳng định luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp tích cực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên thanh niên hăng hái, tự nguyện lên đường nhập ngũ. Hội đồng NVQS các cấp đã tập trung thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tổ chức thực hiện chặt chẽ các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng quy định của Luật NVQS. Sau ngày giao quân, tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa đều tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Năm 2007 là năm thứ hai thực hiện Luật Quốc phòng, Luật NVQS sửa đổi, bổ sung được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua và là năm thứ nhất thực hiện Luật Công an nhân dân (CAND). Để xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, không ngừng nâng cao độ tin cậy và sẵn sàng chiến đấu của quân đội, của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Từ đó đòi hỏi các cấp, các ngành phải không ngừng nâng cao chất lượng gọi công dân nhập ngũ về mọi mặt, nhất là chất lượng chính trị, đạo đức.

Để thực hiện nghiêm Thông tri số 18/TT-TU ngày 19/01/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007; UBND tỉnh Chỉ thị:

1. Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh căn cứ quy định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tư lệnh Quân khu 7, có văn bản hướng dẫn các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2007 để Hội đồng NVQS, Hội đồng xét tuyển các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa thực hiện; đồng thời đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng NVQS cấp tỉnh, phân công thành viên Hội đồng NVQS theo dõi các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; thành lập Hội đồng xét tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND để thực hiện chỉ tiêu giao quân năm 2007. Đồng thời có văn bản chỉ đạo Công an, Ban CHQS các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa nắm chính xác số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi NVQS, tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS, Hội đồng xét tuyển các cấp, xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đúng luật,  phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nắm chắc các đối tượng thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn để xem xét miễn, hoãn nhập ngũ đúng luật định.

2. Giám đốc Sở Y tế phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh có kế hoạch cụ thể tổ chức khám sức khỏe cho công dân được gọi đi khám sức khỏe, được xét tuyển, kịp thời phát hiện những công dân cố tình làm giảm sức khỏe trong ngày đi khám, phát hiện và chữa trị kịp thời những bệnh ngoài da, bệnh thông thường để không ảnh hưởng đến việc gọi công dân nhập ngũ, kiên quyết không để tiêu cực xảy ra trong công tác khám sức khỏe NVQS, trong xét tuyển vào phục vụ lực lượng công an nhân dân có thời hạn. Tổ chức kiểm tra, xét nghiệm HIV và ma túy đối với số công dân đã qua khám đủ tiêu chuẩn sức khỏe trước khi giao cho các đơn vị nhận quân, đảm bảo chính xác, không để phát sinh dư luận, ảnh hưởng đối với công dân nhập ngũ ở từng địa phương.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa củng cố, kiện toàn Hội đồng NVQS cấp mình, chỉ đạo kiện toàn hội đồng NVQS cơ sở để kịp thời triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Tập trung làm tốt công tác “3 bình cử, 4 công khai”, phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân tổ chức thâm nhập theo tinh thần “3 gặp, 4 biết”, đảm bảo khách quan, công bằng, đúng luật, hạn chế thấp nhất tỷ lệ công dân trốn tránh nhập ngũ, hoặc đã nhập ngũ rồi đào ngũ, bỏ ngũ trở về địa phương. Phối hợp chặt chẽ với các ngành bảo vệ pháp luật tổ chức kiểm tra số công dân trốn tránh, đào ngũ, bỏ ngũ ở địa phương, xử lý theo đúng quy định của pháp luật nhằm giáo dục chung cho công dân ý thức chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, góp phần hoàn thành công tác tuyển chọn, xét tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2007. Yêu cầu về công tác kiểm tra, xử lý, xét xử cần thực hiện trước thời gian giao quân 1 tháng để góp phần thực hiện nghiêm minh Luật NVQS, Luật CAND đảm bảo công bằng xã hội. 

Theo hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, tuyển quân năm 2007 không tổ chức khám phúc tra lại sức khỏe bù đổi. Yêu cầu UBND, Hội đồng NVQS các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo Hội đồng khám sức khỏe, cơ quan quân sự cấp mình tổ chức thực hiện chặt chẽ, chịu trách nhiệm việc bảo đảm chất lượng sức khỏe khi bàn giao quân, thực hiện tuyển người nào chắc người đó; phối hợp với các đoàn thể quần chúng, tuyển, chọn thanh niên nhập ngũ đủ điều kiện phát triển Đoàn viên, Đảng viên để sau khi hoàn thành NVQS trở về địa phương xem xét đưa đi đào tạo chuyên môn, tăng cường cán bộ trẻ cho bộ máy chính quyền cơ sở. Bên cạnh đó có kế hoạch tổ chức tiếp đón quân nhân xuất ngũ hoàn thành NVQS trở về địa phương được trọng thể, chu đáo, trang nghiêm như khi tiễn đưa anh em lên đường nhập ngũ. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo công ăn việc làm cho anh em quân nhân xuất ngũ khi về địa phương.

4. Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân, kể cả công tác tuyển chọn thanh niên phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai, các đoàn thể của tỉnh có văn bản chỉ đạo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa phối hợp với Hội đồng NVQS cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống địa phương, Luật NVQS sửa đổi, Luật CAND và vận động công dân thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, khi trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giúp đỡ, xem xét tiêu chuẩn để kết nạp vào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, số đã là đoàn viên thanh niên thì xem xét, giúp đỡ, giới thiệu để cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, hoàn thành chỉ tiêu phát triển Đảng viên, phấn đấu 100% thanh niên có đơn tình nguyện nhập ngũ.

6. Đề nghị Thường trực Hội đồng NVQS, Hội đồng xét tuyển CAND phối hợp với Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đưa tin tuyên truyền, tạo cho công dân nhận thức quyền, nghĩa vụ, nhất là thanh niên trong thực hiện Luật NVQS, Luật CAND.

7. Năm 2007, tỉnh Đồng Nai giao quân 2 đợt. Đợt 1/2007 có 7 huyện giao quân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và  Quân khu 7 (Long Thành, Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Trảng Bom, Vĩnh Cửu). Đợt 2 có 4 đơn vị (thành phố Biên Hòa, thị xã Long Khánh, huyện Định Quán và Xuân Lộc). Căn cứ thời gian giao quân, các địa phương có kế hoạch chủ động đăng ký, quản lý, tạo nguồn thanh niên nhập ngũ, xét duyệt, điều khám sức khỏe số lượng phù hợp để tiết kiệm ngân sách và thời gian, tổ chức giao quân đảm bảo chỉ tiêu nhanh gọn, an toàn.

Để tiếp tục giữ vững truyền thống giao quân đạt chỉ tiêu ở cả 3 cấp, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Hội đồng NVQS các cấp, Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thể, với trách nhiệm của mình, có kế hoạch chỉ đạo, triển khai thực hiện các bước gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, đạt kết quả. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về UBND tỉnh xử lý.

Giao Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh - Phó Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm triển khai và theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này, báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Văn Một

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ ngày 12/02/2007 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80