Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Bình Phước ban hành

Số hiệu: 09/2007/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Tấn Hưng
Ngày ban hành: 26/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/2007/CT-UBND

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 6 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT CƯ TRÚ

Luật Cư trú được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XI và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992, quy định trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú. Ngày 11/4/2007, Bộ trưởng Bộ Công an có Chỉ thị số 05/2007/CT-BCA-V19 về việc triển khai thi hành Luật Cư trú trong Công an nhân dân. Để triển khai thi hành nghiêm túc Luật Cư trú, UBND chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nội dung cơ bản của Luật Cư trú, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công an về tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú đến lãnh đạo các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã; UBND các phường, xã, thị trấn trong tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ đăng ký, quản lý cư trú, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm công tác đăng ký, quản lý cư trú của Công an các đơn vị địa phương và những người làm công tác đăng ký, quản lý cư trú tại các phường, xã, thị trấn; những người làm công tác tiếp nhận thông báo lưu trú tại các khu dân cư, tổ dân phố…

2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản khác thuộc phạm vi quản lý trái với quy định của Luật Cư trú để điều chỉnh, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những quy định lạm dụng sổ hộ khẩu, nhằm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.

3. Sở Văn hóa - Thông tin, Báo Bình Phước, Đài Phát thanh - Truyền hình phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp mở đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Việc tuyên truyền phải đảm bảo chính xác, dễ hiểu để mọi người hiểu và thực hiện đúng các quy định của Luật Cư trú.

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các ngành, địa phương theo quy định của pháp luật.

5. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo việc lựa chọn cán bộ có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú đảm bảo đủ số lượng để thực hiện theo quy trình đăng ký thường trú, tạm trú kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch. Giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của Luật Cư trú và hướng dẫn của Bộ Công an. Đồng thời, chỉ đạo việc xây dựng phương án bố trí cán bộ, sắp xếp hợp lý nơi tiếp công dân, các điều kiện khác để tiến hành công tác đăng ký, cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đúng thời gian luật định; niêm yết công khai hóa các quy định về điều kiện, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; bố trí, sắp xếp các điểm tiếp nhận thông báo lưu trú thuận lợi để công dân, hộ gia đình, tổ chức thực hiện tốt việc thông báo lưu trú.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

Chỉ thị này được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về tổ chức triển khai thi hành Luật Cư trú do tỉnh Bình Phước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.151
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66