Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08-TTg năm 1963 về điều động cán bộ tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 08-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 24/01/1963 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 08-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 1963 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ TĂNG CƯỜNG CHO CẤP XÃ VÀ HỢP TÁC XÃ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Kính gửi:

 

Các Bộ và cơ quan trung ương,
Các Ủy ban Hành chính khu, thành phố, tỉnh

 

Để đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thiết thực phục vụ cho cuộc vận động “Cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc”, việc kiện toàn cấp xã, tăng cường sự lãnh đạo các hợp tác xã là một yêu cầu bức thiết. Để kịp thời đáp ứng yêu cầu ấy, Hội đồng Chính phủ quyết định điều động một số lớn cán bộ thuộc các cơ quan trung ương và bộ đội chuyển ngành về công tác ở xã trong một thời gian lâu dài. Các Ủy ban hành chính địa phương, tùy theo tình hình thực tế của địa phương cũng phải có kế hoạch điều động cán bộ về tăng cường cho xã.

Những cán bộ được điều động về xã chủ yếu là để tăng cường cho sự lãnh đạo ở xã và hợp tác xã, ngoài ra cũng cần một số làm cán bộ kế toán cho hợp tác xã. Còn về cán bộ kỹ thuật thì chủ yếu do các địa phương tự bồi dưỡng và đào tạo lấy.

Những cán bộ điều động về xã cần được phân phối, sắp xếp có trọng điểm, tập trung vào các tính trọng yếu và các địa phương mà phong trào còn yếu hoặc gặp nhiều khó khăn, có chú trọng thích đáng đến các địa phương miền núi.

Để đáp ứng nhu cầu công tác ở xã, những cán bộ điều động về xã phải có lập trường tư tưởng tốt, có đủ khả năng và sức khỏe để làm trọn nhiệm vụ mới. Những cán bộ ấy được hưởng nguyên lương và các chế độ đãi ngộ khác.

Bộ Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương về tiêu chuẩn và số lượng cán bộ cần điều động về xã, phân phối số cán bộ thuộc các cơ quan trung ương về các địa phương, cùng các ngành có liên quan nghiên cứu và trình Hội đồng Chính phủ ban hành các chế độ cần thiết đối với những cán bộ ấy.

Các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương có trách nhiệm đẩy mạnh việc cải tiến tổ chức, tinh giản bộ máy để có đủ số cán bộ cần thiết điều động cho xã và hợp tác xã.

Các Ủy ban hành chính khu, thành phố, tỉnh có trách nhiệm quản lý tốt số cán bộ được điều động về địa phương theo chế độ quy định và theo sự hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Việc điều động cán bộ về tăng cường cho xã và hợp tác xã trong tình hình hiện nay có một ý nghĩa chính trị lớn, góp phần củng cố các hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phát triển, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, các cơ quan trung ương và các Ủy ban hành chính địa phương nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị này. Cần làm cho cán bộ, nhân viên, nhất là những người trong diện điều động hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của chủ trương này để mọi người quyết tâm, phấn khởi đóng góp phần tích cực nhất của mình vào việc điều động này, nhất là phải làm cho người sẽ được chuyển về công tác ở xã và hợp tác xã quyết tâm và phấn khởi trước nhiệm vụ mới.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 
 


Phạm Văn Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08-TTg năm 1963 về điều động cán bộ tăng cường cho cấp xã và hợp tác xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.847
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104