Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Chỉ thị 08/CT-UBND 2017 quản lý sử dụng hồ sơ bản đồ địa giới hành chính các cấp Quảng Ngãi

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Trần Ngọc Căng
Ngày ban hành: 13/09/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 09 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HỒ SƠ, BẢN ĐỒ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC CẤP TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi được thành lập theo Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), sau hơn 20 năm đưa vào quản lý, khai thác, sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác quản lý địa giới hành chính; tuy nhiên, do tác động của tự nhiên và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa tại các địa phương nên có nhiều yếu tố nội dung của hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính ở các cấp không còn phù hợp. Theo yêu cầu quản lý Nhà nước về địa giới hành chính trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo chỉnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của tỉnh Quảng Ngãi.

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” và Quy định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc địa giới và lập hồ sơ địa giới các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiến hành chnh lý, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh và đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước thẩm định. Ngày 10/8/2015, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 3641/BNV-CQĐP công nhận đưa vào lưu trữ, quản lý sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh Quảng Ngãi. Đphát huy tác dụng của bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính mới chỉnh lý, bổ sung và đưa công tác quản lý địa giới hành chính đi vào nề nếp, ổn định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thực hiện các nội dung sau đây:

1. Hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, mốc địa giới hành chính các cấp mới chỉnh lý, bổ sung là cơ sở pháp lý thống nhất trong công tác quản lý Nhà nước về địa giới hành chính ở các địa phương, là tài liệu gốc để các cấp chính quyền giải quyết tranh chấp đất đai có liên quan đến địa giới hành chính. UBND các cấp thực hiện việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ, bản đồ, mốc địa giới hành chính các cấp theo Nghị định số 119/CP ngày 16/9/1994 của Chính phủ và Thông tư số 28/TCCP-ĐP ngày 17/3/1995 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ, bản đồ, mốc ĐGHC của địa phương mình; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân bảo quản, quản lý sử dụng tốt hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, bảo vệ mốc địa giới hành chính. Nghiêm cấm mọi hành vi phá hủy, làm biến dạng hoặc lợi dụng cột mc ĐGHC vào mục đích riêng thì tùy mức độ xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn thực hiện giải quyết những vấn đề về xâm canh theo quy định của Luật Đất đai và dân cư, hộ khẩu theo quy định của Luật Cư trú theo phạm vi ĐGHC được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ ĐGHC mới chỉnh lý, bổ sung, tạo sự ổn định lâu dài, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện việc đo đạc, cập nhật, chỉnh lý các loại bản đồ, lập cơ sở dữ liệu, thực hiện việc kiểm kê đất đai, tính toán diện tích tự nhiên các đơn vị hành chính theo đúng địa giới được phân vạch trong hồ sơ, bản đồ ĐGHC mới chỉnh lý, bổ sung. Các cấp, các ngành khi thực hiện các Quy hoạch, Quy hoạch chi tiết phải tuân thủ địa giới và hạn chế việc phân lô, bố trí các khu chức năng trên các địa phương khác nhau.

5. Giao Sở Nội vụ quản lý bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC các cấp của tỉnh, chịu trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ quản lý Nhà nước ĐGHC của tỉnh.

6. Từ nay trong công tác quản lý Nhà nước, UBND các cấp, các sở, ban, ngành, sử dụng bộ hồ sơ, bản đồ ĐGHC mới chỉnh lý, bổ sung. Các loại hồ sơ, bản đồ trước đây có liên quan đến ĐGHC chỉ dùng để tham khảo, nghiên cứu, không được sử dụng trong công tác quản lý lãnh thổ ở các cấp.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Các ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP(NC), CBTH;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Căng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 13/09/2017 về quản lý, sử dụng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Quảng Ngãi

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.718

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.77.92
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!