Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xá do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Số hiệu: 08/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Lữ Ngọc Cư
Ngày ban hành: 17/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2008/CT-UBND

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 6 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT ĐẶC XÁ

Thực hiện Chỉ thị số 11/2008/CT-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ, về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá; Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Công an tỉnh:

a). Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân; trong đó tập trung vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo Công an các cấp (phòng, Công an huyện, thành ph, Công an xã, phường, thị trấn), cán bộ chiến sĩ các đơn vị trực tiếp làm công tác quản lý, tổ chức thi hành án phạt tù Trại tạm giam và các Nhà tạm giữ.

b). Chỉ đạo Công an các cấp bố trí đủ cán bộ có năng lực và phẩm chất làm công tác Đặc xá, nhất là cán bộ Trại tạm giam; bảo đảm công tác đặc xá được tiến hành kịp thời, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục; giải quyết kịp thời khiếu nại về việc lập danh sách người được đề nghị Đặc xá và tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện Đặc xá theo quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm minh những cán bộ, chiến sỹ có hành vi vi phạm pháp luật Đặc xá;

c). Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai các hoạt động liên quan đến Luật Đặc xá.

2. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh:

Tổ chức tập huấn Luật Đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ chiến sĩ thuộc quyền.

3. Sở Thông tin - Truyền thông:

Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, hướng dn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định Đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

4. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh lập dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2008 của tỉnh (khi có Quyết định của Chủ tịch nước công bố Đặc xá) để tham mưu đề xuất. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định cấp bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh thực hiện.

5. Sở Tư pháp:

Chỉ đạo Trưởng thi hành án dân sự các cấp tăng cường các biện pháp đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, chú trọng tổ chức thi hành đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm về tham nhũng và các tội phạm khác có hình phạt bổ sung là phạt tiền, bồi thường thiệt hại, án phí hoặc nghĩa vụ dân sự khác.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a). Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá, Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

b). Chỉ đạo các ngành của huyện và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người được đề nghị xét đặc xá; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về việc chấp hành chính sách, pháp luật, hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá.

c). Tiếp nhận, tạo điều kiện giúp đỡ người được đặc xá trở về địa phương, đoàn tụ gia đình, hoà nhập cộng đồng, tạo công ăn việc làm, ổn định cuộc sống.

7. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp tình hình báo cáo kết quả (hàng năm) công tác thi hành Luật Đặc xá của tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Cục KTVB Bộ Tư pháp;
- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT Tỉnh
ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Sở, ban, ngành;
-
UBND huyện, TP;
- CVP, PCVP;
- Các bộ phận NC-VP;
- Lưu VT.NC.TH

……………………

85 bản

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lữ Ngọc Cư

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/2008/CT-UBND triển khai thi hành Luật Đặc xá do tỉnh Đắk Lắk ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


90

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91