Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành: 25/03/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 03 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, VẬN CHUYỂN CÁT, SỎI LÒNG SÔNG, BÃI BỒI TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác cát sỏi trên các lòng sông, cụ thể: Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 30/3/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý dứt điểm vi phạm về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh kèm theo Quy định về quản lý, sử dụng các bến, bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2839/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về Quy định tạm thời quản lý khai thác cát, sỏi ở lòng sông theo mô hình cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND ngày 05/12/2015 Về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và nhiều văn bản chỉ đạo khác, do vậy công tác quản lý khai thác, vận chuyển cát sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương, làm thất thoát tài nguyên khoáng sản, mất an toàn trật tự ở địa phương, là một trong những nguyên nhân trực tiếp làm thay đổi dòng chảy, sạt lở bờ sông, đe dọa an toàn đê điều, cầu cống, người và tài sản, cản trở giao thông đường thủy nội địa, gây khó khăn cho công tác quản lý; hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để khai thác; công tác quản lý của một số địa phương còn buôn lỏng, chưa quyết liệt, sự phối hợp giữa các địa phương và các cơ quan chức năng nơi có tuyến sông giáp ranh giữa các xã, các huyện chưa chặt chẽ và thường xuyên.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát, sỏi lòng sông, bãi bồi theo đúng quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung triển khai ngay một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi có trách nhiệm thực hiện đúng quy định pháp luật và bảo vệ khoáng sản trong diện tích được cấp giấy phép và chỉ được khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày.

2. Để đảm bảo điều kiện lưu thông, an toàn cho du khách, kết cấu hạ tầng giao thông khu vực, thống nhất phương án quản lý hoạt động các phương tiện trên Sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến Cồn Hến như sau:

- Cấm các phương tiện vận chuyển vật liệu (cát, sỏi) có công suất lớn hơn 24CV và xà lan đậu, đỗ, lưu thông;

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu (cát, sỏi) có công suất nhỏ hơn hoặc bằng 24CV (≤ 24CV) được phép lưu thông trong thời gian từ 06h00 sáng đến 17h00 (cấm lưu thông vào ban đêm từ 17h00 đến 6h00 sáng hôm sau). Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển, lưu thông vào ban đêm phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Chỉ đạo Thanh tra Sở, Phòng Khoáng sản chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra giao thông đường thủy, Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định sau cấp phép; Đối với các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác cát, sỏi thực hiện không theo đúng Giấy phép khai thác và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, tham mưu UBND tỉnh đình chỉ và thu hồi Giấy phép khai thác; không tham mưu UBND tỉnh gia hạn Giấy phép cũng như cấp mới đối với các doanh nghiệp vi phạm.

c) Yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản cát lòng sông, bãi bồi chỉ được khai thác trong khoảng thời gian theo quy định của UBND tỉnh.

d) Khẩn trương xây dựng dự thảo Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/4/2017.

4. Sở Giao thông Vận tải

a) Chỉ đạo Thanh tra Giao thông đường thủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện sử dụng phương tiện không đúng mục đích và các phương tiện tham gia vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép, vi phạm thời gian, các quy định của pháp luật.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch nạo vét bến cảng, khơi thông luồng lạch thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp với Cảnh sát giao thông đường thủy, Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương rà soát, tổ chức cắm các biển báo hiệu, biển hướng dẫn, biển các đoạn tuyến, khu vực cấm lưu thông, cấm khai thác cát, sỏi… trên các tuyến đường thủy nội địa thuộc phạm vi tỉnh quản lý theo quy định. Phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan tổ chức tuyên truyền, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân biết và chấp hành trước khi tiến hành xử lý, xử phạt theo quy định.

5. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các huyện thị xã tham mưu UBND tỉnh hoàn chỉnh quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi. Phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện quy hoạch các bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, áp dụng các chế tài theo quy định nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tăng cường thanh tra, kiểm tra các công trình: đê điều, thủy lợi, phòng chống thiên tai và các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở lòng sông; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định.

7. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy và Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi trên sông, bãi bồi; kết hợp với Thanh tra Giao thông đường thủy, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi vi phạm các quy định của pháp luật. Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, cố tình vi phạm, vi phạm có hệ thống, đã áp dụng mức cao xử phạt hành chính thì đề xuất xử lý hình sự.

b) Thường xuyên tuần tra kiểm soát, nhất là những nơi thường xảy ra hiện tượng khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trái phép; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên lòng sông. Xác định trách nhiệm tổ chức, cá nhân cán bộ chiến sỹ được phân công tại địa bàn xảy ra vi phạm về khai thác, vận chuyển cát, sỏi.

c) Thiết lập và công khai rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận những phản ánh về vi phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết cát, sỏi lòng sông để chỉ đạo các phòng, ban phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nhằm xử lý, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm.

8. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh phối hợp với Cảnh sát Giao thông đường thủy, Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Giao thông đường thủy và UBND huyện Phú Lộc đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý các phương tiện và chủ phương tiện khai thác, vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật.

9. Các Sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân các quy định của pháp luật về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi và nạo vét kết hợp tận thu cát, sỏi lòng sông.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế

a) Tăng cường việc tổ chức kiểm tra các hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm các hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép.

b) Tuyên truyền giáo dục nhân dân và các chủ phương tiện nghiêm túc thực hiện tốt Chỉ thị này; thực hiện tốt Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 và Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Chỉ đạo chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tổ chức giám sát, kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi khai thác, vận chuyển cát, sỏi vi phạm trong địa bàn quản lý.

d) Khảo sát quy hoạch các bến bãi tập kết và kinh doanh cát, sỏi đảm bảo phù hợp với quy hoạch dân cư, đô thị để kịp thời bổ sung quy hoạch.

e) Thanh tra, kiểm tra hoạt động của các tổ chức, cá nhân đã được cấp phép khai thác cát, sỏi và các bãi tập kết cát sỏi. Nơi nào để tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép và các bãi tập kết cát, sỏi không phù hợp với quy hoạch kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và Công an địa phương phải chịu trách nhiệm. Thực hiện, đề xuất các biện pháp chế tài (cắt điện, cắt nước, xử phạt) đối với các trường hợp vi phạm quy hoạch bến bãi tập kết trá hình dưới mọi hình thức.

11. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị số 66/2015/CT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Công văn số 907/UBND-TN ngày 26 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về việc thống nhất thời gian và phương tiện vận chuyển vật liệu lưu thông trên sông Hương đoạn từ cầu Dã Viên đến Cồn Hến.

12. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác cát, sỏi lòng sông, bãi bồi; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này có hiệu quả, đạt kết quả; định kỳ đến cuối quý II và quý IV hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường); Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/01 và trước ngày 10/7. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2017 về tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, bãi bồi trái phép trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


693
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251