Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 21/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2012

 

CHỈ THỊ

Về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 theo Quyết định số 1271/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập những thông tin cơ bản về nhận dạng đơn vị, trình độ lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, thu chi tài chính, năng lực hoạt động… của các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, các cơ sở kinh tế cá thể, các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các cơ sở tôn giáo của Hà Nội; các văn phòng đại diện nước ngoài… có trụ sở tại Hà Nội. Thu thập thông tin về sự phân bổ của các cơ sở theo địa bàn, theo ngành kinh tế nhằm phục vụ công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra trên phạm vi toàn Thành phố, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành tham gia Ban Chỉ đạo Tổng điều tra có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo Tổng điều tra, đồng thời theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của mình, có kế hoạch cụ thể chỉ đạo các đơn vị trong ngành tham gia, phục vụ Tổng điều tra theo kế hoạch số: 36/KH-BCĐTP ngày 21 tháng 3 năm 2012.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã Sơn Tây, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra theo đúng kế hoạch số 36/KH-BCĐTP ngày 21 tháng 3 năm 2012 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố và tuyên truyền rộng rãi về công tác Tổng điều tra trên các phương tiện thông tin trên địa bàn địa phương mình.

3. Cục Thống kê thành phố Hà Nội, cơ quan thường trực Tổng điều tra có trách nhiệm tổ chức, triển khai tập huấn nghiệp vụ, giám sát, kiểm tra, giúp UBND Thành phố chỉ đạo cuộc Tổng điều tra từ khâu chuẩn bị cho đến khi kết thúc điều tra. Xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm của kết quả điều tra phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các báo Hà Nội Mới, Báo Kinh tế Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Thành phố tổ chức tuyên truyền sâu phục vụ cuộc Tổng điều tra đạt kết quả tốt.

5. Đề nghị các Bộ, Ngành, các cơ quan, đơn vị, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tạo điều kiện để Ban chỉ đạo Thành phố thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra.

Cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp được tiến hành vào lúc Thành phố đang phải thực hiện nhiều chương trình kinh tế - xã hội của Thủ đô; các cấp, các ngành cần có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra này trong phạm vi cấp mình, ngành mình thiết thực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra Cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.914
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127