Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về nghiêm túc thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công, viên chức do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Số hiệu: 07/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương
Ngày ban hành: 17/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 4 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-UBND-HC, ngày 19/01/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành Quy định thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Sau 3 tháng thực hiện, các đơn vị như: Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thanh tra Tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp, huyện Châu Thành, huyện Cao Lãnh, huyện Hồng Ngự tổ chức quán triệt, tập huấn và phân công theo dõi nên số lượng công chức đăng nhập, kê khai và đánh giá kết quả làm việc cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, còn nhiều cơ quan vẫn chưa khởi động hoặc số lượng đăng nhập, kê khai công việc dưới 25%. Nguyên nhân của tình trạng trên là do Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chưa quan tâm chủ trương đổi mới công tác đánh giá CBCCVC của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh, từ đó phân công chưa cụ thể và không kiểm tra thường xuyên dẫn đến kết quả thực hiện còn thấp.

Nhằm đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá CBCCVC, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã phải quán triệt nhận thức chủ trương đổi mới công tác đánh giá CBCCVC của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân Tỉnh, đồng thời, phải phân công triển khai, tập huấn kê khai công việc trên phần mềm và kiểm tra chặt chẽ hàng tháng, bảo đảm 100% CBCCVC thuộc quyền thực hiện;

2. Giám đốc sở, các Phó Giám đốc sở, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là cán bộ lãnh đạo) phải đăng nhập vào link đánh giá lãnh đạo để xem những nội dung nào phù hợp, chưa phù hợp, trao đổi thống nhất với Sở Nội vụ để tháng 6/2015 bắt đầu đánh giá nửa năm đối với cán bộ lãnh đạo theo đúng quy định;

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn, trao đổi để thống nhất hoặc tiếp thu các ý kiến đóng góp và theo dõi việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức là việc làm mới, chưa có tiền lệ; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT,SNV, T (HC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2015 về nghiêm túc thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công, viên chức do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.522

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91