Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2006/CT-UBND về xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của địa phương do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 07/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành: 21/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG KHO LƯU TRỮ CHUYÊN DỤNG ĐỂ BẢO QUẢN AN TOÀN TÀI LIỆU LƯU TRỮ CỦA ĐỊA PHƯƠNG

Thực hiện Điều 17 của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia năm 2001 và Điều 14 của Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ Quốc gia, những năm gần đây một số huyện đã quan tâm xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ có giá trị qua các thời kỳ lịch sử của địa phương, nhưng nhiều huyện, thành phố tài liệu lưu trữ chưa được tổ chức bảo quản thống nhất theo quy định chung của Nhà nước; điều kiện cơ sở vật chất và kỹ thuật chưa có kho lưu trữ chuyên dụng, tài liệu lưu trữ cất giữ trong kho tạm chật hẹp, ẩm thấp, dưới tác động của điều kiện khí hậu, nhiệt đới gió mùa đang dần dần có nguy cơ huỷ hoại những tài liệu có giá trị này, một di sản quý báu của địa phương và Quốc gia.

Để sớm khắc phục tình hình trên, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác bảo vệ, bảo quản an toàn, giữ gìn bí mật tài liệu lưu trữ ở các huyện, thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của nhiệm vụ cải cách nền hành chính, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện những việc sau đây:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của huyện, thành phố; bảo đảm yêu cầu công tác bảo quản an toàn lâu dài đối với tài liệu lưu trữ.

2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Giám đốc Trung tâm Lưu trữ tỉnh hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng của huyện, thành phố về quy mô phù hợp với số lượng tài liệu và loại hình tài liệu nộp lưu; về sự liên hoàn trong các quy trình nghiệp vụ lưu trữ và công tác phòng, chống cháy.

3. Hàng năm UBND huyện, thành phố bố trí kinh phí để mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện cần thiết phục vụ cho bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trong kho lưu trữ huyện, thành phố.

Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2006/CT-UBND về xây dựng Kho lưu trữ chuyên dụng để bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ của địa phương do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.420

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190