Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 07/2004/CT-UB thực hiện nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 07/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Quốc Triệu
Ngày ban hành: 20/02/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 58/2001/NĐ-CP NGÀY 24/8/2001 CỦA CHÍNH PHỦ  VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG CON DẤU

Để tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu. Thông tư liên ngành số: 07/2002/TT-LT ngày 6/5/2002 của Bộ Công an và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ  (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện một số quy định về quản lý và sử dụng con dấu, UBND Thành phố chỉ thị:

   I. Giao Công an Thành phố:

- Chủ động phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thương mại và các cơ quan có liên quan hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc cấp giấy phép hoạt động thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ , Thông tư hướng dẫn liên Bộ Công an và Bộ Nội vụ về việc đăng ký, quản lý và sử dụng con dấu.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cấp giấy phép khắc dấu, đăng ký mẫu dấu, cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan, tổ chức có nhu cầu khắc dấu đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng con dấu của các cơ quan đơn vị trên địa bàn Thành phố theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh, xử lý sai ơhạm của các cơ quan, tổ chức trong quá trình quản lý, sử dụng con dấu. Nếu phát hiện cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về công tác đăng ký, quản lý, sử dụng con dấu thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm để xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

- Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ  về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn Hà Nội, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng con dấu tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức (đặc biệt là trong các doanh nghiệp).

2/ Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp của Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn, giám đốc các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp nước ngoài) trên địa bàn Hà Nội phải thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình; giáo dục cán bộ, nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng con dấu. Tạo điều kiện để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc đăng ký, sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải đưa nội dung đánh giá việc quản lý, sử dụng con dấu của đơn vị mình vào bảo vệ tổng kết và đề xuất hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng con dấu theo quy định chung của Nhà nước.

3/ Yêu cầu Công an Thành phố  chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND Thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước về công tác quản lý, sử dụng con dấu và tổng hợp kết quả kiểm tra, báo cáo UBND Thành phố.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể Thành phố, UBND các quận, huyện triển khai thực hiện chỉ thị này và chỉ đạo chính quyền các xã, phường, thị trấn các cơ quan, đơn vị, các tổ chức trên địa bàn mình thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 07/2004/CT-UB thực hiện nghị định 58/2001/NĐ-CP về quản lý sử dụng con dấu do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.043

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64