Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/CT-BQP năm 2010 về nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Số hiệu: 05/CT-BQP Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Nguyễn Khắc Nghiên
Ngày ban hành: 16/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/CT-BQP

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG - AN NINH CHO CÁN BỘ ĐỐI TƯỢNG 1 VÀ ĐỐI TƯỢNG 2 THUỘC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC Ở TRUNG ƯƠNG

Nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (BDKTQP-AN) cho cán bộ cao cấp đối tượng 1; đối tượng 2 (cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương thuộc các Bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, gọi chung là Bộ, ngành Trung ương) trong những năm qua đã đạt được kết quả quan trọng, số lượng cán bộ các đối tượng được BDKTQP-AN tăng lên; biện pháp tổ chức, thực hiện có nhiều đổi mới, chất lượng các khóa ngày càng được nâng cao; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, kết hợp kinh tế, quốc phòng - an ninh với đối ngoại; về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc ở từng Bộ, ngành ở Trung ương có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, qua thực tiễn 2 năm triển khai, thực hiện nhiệm vụ BDKTQP-AN cho đối tượng 2 thuộc các Bộ, ngành Trung ương tại trường quân sự các quân khu 1, 2 và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội còn bộc lộ những hạn chế: Địa điểm học tập còn xa cơ quan làm việc nên cán bộ đi học không có điều kiện kết hợp giải quyết một số công việc cấp bách, đột xuất của cơ quan; điều kiện ăn, ở của các cơ sở đào tạo có nơi còn khó khăn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương tại phiên họp Hội đồng ngày 31 tháng 12 năm 2009;

Để nâng cao chất lượng các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và phù hợp với thực tiễn của đội ngũ cán bộ đối tượng 1, đối tượng 2 theo đúng quy định Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03 tháng 5 năm 2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới và Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chỉ thị:

1. Bộ Tổng Tham mưu hàng năm xây dựng kế hoạch BDKTQP-AN cho cán bộ cấp cục, vụ, viện và tương đương (đối tượng 2) thuộc Bộ, ngành Trung ương tại Học viện Chính trị.

2. Đối với Học viện Quốc phòng các khóa BDKTQP-AN cho đối tượng 1 thực hiện theo kế hoạch và chiêu sinh hàng năm của Ban Tổ chức Trung ương, Chỉ thị số 06/CT-BQP ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ BDKTQP-AN cho đối tượng 1 tại Học viện Quốc phòng và Quyết định số 184/2007/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng “Về nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị quân đội, ban chỉ huy quân sự của các cơ quan, tổ chức Trung ương đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh”.

3. Cán bộ đối tượng 2 thuộc các Bộ, ngành Trung ương bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh tại Học viện Chính trị; hàng năm mở từ 8 đến 10 khóa, mỗi khóa từ 90 đến 120 đồng chí; phương pháp học tập trung tại Học viện theo đúng quy định của Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng - an ninh; Học viện Chính trị chủ động mời Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các tổng cục, lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Học viện giới thiệu một số chuyên đề quan trọng cho từng khóa; đồng thời phân công đội ngũ giảng viên có năng lực đảm nhiệm giới thiệu các chuyên đề cho đối tượng 2, nhằm bảo đảm tốt nhất chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 thuộc các bộ, ngành Trung ương.

Ngoài Học viện Chính trị, để thuận tiện cho các cơ quan Trung ương, có trụ sở trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm Trường quân sự Quân khu 7 có nhiệm vụ mở từ 1 đến 2 khóa cho cán bộ đối tượng 2 thuộc các Bộ, ngành Trung ương theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng.

4. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương làm tốt công tác chiêu sinh, bảo đảm từng khóa đủ số lượng đồng thời thông báo, đôn đốc kết quả chiêu sinh đến các cơ quan Bộ, ngành ở Trung ương.

5. Các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ với Học viện Chính trị bảo đảm nơi ăn, nghỉ, cơ sở, vật chất trang thiết bị dạy, học để thực hiện nhiệm vụ BDKTQP-AN cho cán bộ đối tượng 2 thuộc các Bộ, ngành Trung ương. Căn cứ vào nhiệm vụ, hàng năm Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan Thường trực HĐGDQP-AN Trung ương lập dự toán ngân sách bảo đảm cho nhiệm vụ BDKTQP-AN đối tượng 1; đối tượng 2 thuộc Bộ, ngành Trung ương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Đề nghị Ban Tổ chức Trung ương phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội làm tốt công tác chiêu sinh từng khóa bảo đảm đủ số lượng, đúng thành phần.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai, thực hiện. Cơ quan Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thi hành và tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch HĐGDQP-ANTW (để báo cáo);
- Các Bộ, ngành TW;
- Ban CHQS, các Bộ, ngành TW;
- BTTM, các Tổng cục;
- HVQP, HVCT; C57;
- BTL các QK, BTL TĐHN;
- TQS các QK, BTL TĐHN;
- Lưu: VT, NC (Ta 120b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THƯỢNG TƯỚNG
Nguyễn Khắc Nghiên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/CT-BQP năm 2010 về nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 1 và đối tượng 2 thuộc các cơ quan, tổ chức ở Trung ương do Bộ Quốc phòng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.728

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227