Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 05/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Nguyễn Thái Xây
Ngày ban hành: 22/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 05/2009/CT-UBND

Bến Tre, ngày 22 tháng 4 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY ƯỚC Ở ẤP, KHU PHỐ

Từ khi triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn đến nay, cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và thực hiện những thiết chế dân chủ ở cơ sở như tổ nhân dân tự quản, tổ hòa giải cơ sở, thanh tra nhân dân; Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức hữu quan đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố. Đến nay tất cả các ấp và khu phố trong tỉnh đã xây dựng được quy ước, một số nơi quy ước đã đi vào đời sống, phát huy được tính tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở; nhiều ấp, khu phố đã được công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa.

Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện quy ước ở một số địa phương vẫn còn nhiều hạn chế như: xem quy ước chỉ là chỉ tiêu nên xây dựng mang tính hình thức, chưa đảm bảo sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng quy ước; nội dung quy ước chưa đáp ứng yêu cầu tự quản ở cộng đồng dân cư, sao chép quy ước mẫu hoặc sao chép luật, thậm chí một số quy ước có nội dung trái pháp luật; quy ước không được thông qua, phê duyệt theo quy định; nhiều nơi sau khi quy ước được phê duyệt không tổ chức phổ biến đến các hộ dân, không đưa vào nội dung sinh hoạt, bình xét của tổ nhân dân tự quản.

Để quy ước thật sự phát huy hiệu quả tự quản của cộng đồng dân cư, đảm bảo thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

a) Tổ chức rà soát lại tất cả các quy ước của ấp, khu phố trong địa phương mình về nội dung và trình tự xây dựng, ban hành cũng như việc phổ biến đến từng người dân để thực hiện. Nếu quy ước nào chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục trong quá trình xây dựng, ban hành hoặc nội dung chưa hoàn chỉnh; chưa quy định những vấn đề thiết thực của đời sống ở cơ sở; còn những nội dung sao chép nguyên văn quy định của pháp luật hoặc có nội dung trái pháp luật thì phải sửa đổi hoặc thay thế bằng quy ước mới. Công việc này cần thực hiện xong trong quý III năm 2009.

b) Hướng dẫn mỗi ấp, khu phố chỉ sử dụng thống nhất một quy ước - gọi là quy ước ấp hoặc quy ước khu phố.

c) Chỉ đạo các ấp, khu phố phổ biến quy ước đến từng hộ dân và tổ chức thực hiện bằng việc vận động, giáo dục người dân tôn trọng và thực hiện tốt những điều đã thống nhất đưa vào quy ước; kiểm điểm, nhắc nhở những trường hợp vi phạm quy ước tại tổ nhân dân tự quản hoặc tại ấp, khu phố.

d) Hàng năm trong báo cáo thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn phải đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện quy ước ấp, quy ước khu phố.

2. Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã:

a) Chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố.

b) Chỉ đạo Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện tốt việc thẩm định dự thảo quy ước trước khi trình Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phê duyệt sửa đổi, bổ sung, thay thế.

c) Hàng năm tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thực hiện quy ước theo quy định của pháp luật.

3. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh), Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản hướng dẫn những nội dung cơ bản cần đưa vào quy ước ấp, khu phố để làm cơ sở cho việc rà soát, chấn chỉnh nội dung quy ước cho phù hợp với yêu cầu kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú ý đến các nội dung về đảm bảo an ninh, trật tự; thực hiện kế hoạch hóa gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông, giảm nghèo.

b) Hướng dẫn lại trình tự, thủ tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố theo đúng quy định của pháp luật.

c) Làm tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

4. Các sở, ngành tỉnh:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế (Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh), Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp trong việc hướng dẫn những nội dung cơ bản cần đưa vào quy ước ấp, khu phố đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Tư pháp tuyên truyền và chỉ đạo ngành dọc cấp dưới tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng và thực hiện tốt quy ước ấp, khu phố.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre:

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn những nội dung cơ bản cần đưa vào quy ước ấp, khu phố; phối hợp kiểm tra và theo dõi việc thực hiện quy ước ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các sở, ngành tỉnh có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm. Định kỳ 6 tháng và hàng năm Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã phải báo cáo tình hình xây dựng và thực hiện quy ước ấp, khu phố của địa phương mình về Sở Tư pháp tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Xây

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.649

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178