Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu do tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 05/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Vũ Hoàng Hà
Ngày ban hành: 07/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 07 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ HỘ KHẨU

Để triển khai thực hiện Nghị định 108/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ khẩu. Trên cơ sở đó tiếp tục tăng cường hiệu quả công tác đăng ký, quản lý nhân - hộ khẩu trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện những nội dung chính sau đây:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 51/CP của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết, thực hiện.

2. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Bình Định đưa tin, tuyên truyền, chủ động phối hợp các ngành pháp luật trả lời trong chuyên mục hộp thư truyền hình, bạn nghe đài về Nghị định số 108 sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều như: Điều 11, Điều 12, khoản 3 Điều 15 Nghị định 51 của Chính phủ về đăng ký, quản lý hộ khẩu và Thông tư số 11 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 51 và Nghị định số 108 về đăng ký, quản lý hộ khẩu.

3. Sở Văn hoá - Thông tin: xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền trong nhân dân, nâng cao nhận thức hiểu biết Pháp luật về đăng ký, quản lý hộ khẩu; phổ biến những điểm mới Nghị định 108 thông qua các hoạt động tuyên truyền lồng ghép trong các đợt ra quân thực hiện các chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch, pháp lệnh của Nhà nước để mọi người biết thực hiện, chấp hành.

4. Sở Tư pháp: chỉ đạo thông qua các hình thức sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ sở, bản tin Tư pháp và đội ngũ hoà giải viên để phổ biến Nghị định 108. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Kịp thời điều chỉnh, khắc phục tình trạng UBND các xã, phường, thị trấn cấp bản sao và đăng ký lại giấy khai sinh tuỳ tiện không đúng với hồ sơ hộ tịch gốc.

5.Công an tỉnh: là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu trên phạm vi toàn tỉnh. Chỉ đạo Công an cấp dưới thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu theo đúng quy định của Chính phủ và Bộ Công an. Nắm tình hình, tổng hợp, đề xuất kịp thời cho UBND tỉnh những vấn đề vướng mắc trong công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu để UBND tỉnh chỉ đạo. Định kỳ 6 tháng, hàng năm, báo cáo kết quả về công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu theo quy định.

6. Sở Giáo dục- Đào tạo: có trách nhiệm thông báo trong toàn ngành để các trường học có kế hoạch rà soát, kiểm tra các trường hợp học sinh có mâu thuẫn giữa hộ tịch - hộ khẩu và hồ sơ học tập. Hướng dẫn cho học sinh làm thủ tục đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc theo quy định của pháp luật, nhất là đối với các trường hợp học sinh đang học cuối cấp. Chấn chỉnh các trường hợp trẻ em người dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi tuỳ tiện tự đặt họ, tên, ngày, tháng, năm sinh không phù hợp cấp học đến trường ở độ tuổi ngành giáo dục quy định. Phối hợp chặt chẽ ngành tư pháp, công an thực hiện công tác đăng ký khai sinh và đăng ký quản lý hộ khẩu theo quy định của pháp luật, tránh đùn đẩy trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường: có trách nhiệm hướng dẫn cho cán bộ chuyên ngành ở cơ sở tham mưu UBND cấp xã, phường, thị trấn xác nhận về tình trạng hợp pháp nhà ở, đất ở đối với các trường hợp nhà ở chưa có một trong các loại giấy tờ quy định về quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, nhà ở xây dựng trên đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nhà ở có giấy tờ hợp lệ về nhà ở, đất ở theo quy định của Pháp luật. Phối hợp với các ban quản lý dự án và chính quyền cơ sở trong công tác quy hoạch, đền bù, giải tỏa, xác nhận về tình trạng hợp pháp về nhà ở, đất ở tạo thuận lợi cho công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu. Tránh gây khó khăn và kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân .

8. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố theo dõi, xử lý dứt điểm các trường hợp quân nhân đào ngũ theo quy định của pháp luật để họ có đủ điều kiện nhập hộ khẩu, ổn định cuộc sống, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: chỉ đạo các Trung tâm bảo trợ xã hội, các tổ chức từ thiện làm các thủ tục đăng ký nhân khẩu tập thể cho các đối tượng hiện đang cư trú tại các tổ chức trên.

10. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành pháp luật của Nhà nước quy định về đăng ký, quản lý hộ khẩu; phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh, ngành công an hướng dẫn chức sắc các tôn giáo, những người xuất gia tu hành chấp hành và thực hiện các quy định của Nhà nước về đăng ký hộ khẩu đối với những người được ở tập thể trong các cơ sở tôn giáo.

11. Yêu cầu Bệnh viện Phong và Da liễu Trung ương Quy Hoà phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm số bệnh nhân đến điều trị và ở lại không trở về nơi cư trú cũ. Từ nay trở đi khi tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị phải thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về đăng ký tạm trú theo quy định của pháp luật.

12. Các đơn vị có chức năng kinh doanh nhà, các hộ dân có nhà ở hợp pháp của mình cho người khác thuê, cho ở nhờ phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước nhằm tạo điều kiện về nhà ở hợp pháp cho những người đang sử dụng để thuận lợi trong việc đăng ký và quản lý hộ khẩu theo quy định.

13. Các lâm trường có trụ sở làm việc đóng ở địa phương nào thì phải phối hợp chặt chẽ với công an địa phương nơi đó thực hiện các quy định về đăng ký hộ khẩu.

14. UBND các huyện, thành phố Quy Nhơn chỉ đạo các phường, xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt chẽ quy hoạch, ngăn chặn xử lý kịp thời những trường hợp lấn chiếm đất công, đất núi, đất ven đầm, biển, bãi bồi để xây cất nhà ở trái phép. Xác nhận điều kiện nhà ở hợp pháp cho công dân để họ được đăng ký hộ khẩu theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các cơ quan Trung ương, đơn vị có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc kịp thời báo cáo phản ánh cho UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, chỉ đạo; định kỳ báo cáo kết quả cho cơ quan cấp trên. Giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Vũ Hoàng Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2006/CT-UBND tăng cường thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ khẩu do tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.500

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230