Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 04/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành: 15/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2006/CT-UBND

Thị xã Cao Lãnh, ngày 15 tháng 02 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

Trong những năm qua, quán triệt và thực hiện quan điểm về xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng, công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của các lực lượng được nâng lên về nhiều mặt: tổ chức, biên chế, công tác huấn luyện, công tác phối hợp… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, việc triển khai, thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở nhiều sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và các doanh nghiệp chưa thật sự đi vào chiều sâu; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới còn nhiều hạn chế.

Thực hiện Nghị định số 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ Quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh Dân quân tự vệ; Hướng dẫn số 1107/HD-TM ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp tỉnh, huyện, đồng thời nhằm củng cố và xây dựng nền quân sự, quốc phòng vững mạnh trên địa bàn Tỉnh, Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ thị:

1. Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự ở mỗi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức) ở các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh theo Hướng dẫn số 1107/HD-TM ngày 28 tháng 7 năm 2005 của Bộ Tổng tham mưu trên địa bàn Tỉnh. Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều 12 Nghị định 184/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ.

2. Thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp huyện theo khối: khối cơ quan Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện, thị; khối cơ quan huyện, thị ủy, tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, mỗi khối một Ban Chỉ huy Quân sự.

3. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị trực tiếp chỉ đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc các quy định về việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự. Chủ động kết hợp cùng cơ quan Quân sự huyện, thị lập danh sách đề nghị Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh ra quyết định thành lập và bổ nhiệm cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức đúng tiêu chuẩn và thời gian qui định.

4. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh căn cứ vào các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và tình hình thực tế của địa phương, lập kế hoạch phối hợp, hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cấp Tỉnh và các huyện, thị xã tổ chức triển khai thành lập Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức đúng theo quy định.

5. Đề nghị các cơ quan trực thuộc Tỉnh ủy và các Huyện, Thị ủy chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh để tổ chức triển khai việc thành lập Ban Chỉ huy Quân sự trực thuộc cơ quan mình theo đúng quy định, hướng dẫn của trên.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã khẩn trương phối hợp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trên. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh) để chỉ đạo phối hợp giải quyết./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2006/CT-UBND ngày 15/02/2006 thành lập Ban chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức trực thuộc cấp tỉnh và huyện trên địa bàn Đồng Tháp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.225.48.56