Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 04/2006/CT-BXD về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 04/2006/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 28/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 04/2006/CT-BXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ XÂY DỰNG

Trong những năm gần đây, nhiều đơn vị thuộc bộ đã hình thành bộ máy thanh tra, đồng thời thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nhằm ngăn chặn các phát sinh tiêu cực xảy ra trong cơ quan; thực hiện việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ công nhân viên trong cơ quan bảo đảm đoàn kết nội bộ và nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, ở một số đơn vị công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thường xuyên; chưa thực hiên tốt việc công khai dân chủ theo quy định, đã dẫn đến việc khiếu kiện ở một số đơn vị kéo dài, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng uy tín của ngành. Để thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng do Chính phủ và Bộ ban hành, góp phần nâng cao hiệu quả, hạn chế tối đa các tiêu cực, lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng và các hoạt động khác của cơ quan. Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các Tổng Công ty, các Công ty, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ khẩn trương thực hiện một số công tác như sau:

1. Tổ chức, sắp xếp lực lượng thanh tra tại các đơn vị để nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; phân công người có đủ năng lực, trình độ, phẩm chất để thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đồng thời cử một đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác thanh tra.

2. Ban hành quy chế phối hợp giữa ban kiểm soát của hội đồng quản trị, Ban thanh tra nhân dân của cơ quan với lực lượng thanh tra của đơn vị để thường xuyên thực hiện việc thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong cơ quan và hạn chế sự chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra.

3. Chủ động lập chương trình thanh tra, kiểm tra hàng năm và thực hiện chương trình đã được thủ trưởng cơ quan phê duyệt; chủ động kiểm tra giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân, của cán bộ công nhân viên trong cơ quan theo các quy định của pháp luật và công khai các kết luận thanh tra kiểm tra và kết quả thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra tại đơn vị.

4. Chủ động rà soát để sửa đổi hoặc ban hành các quy chế nội bộ; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; thực hiện nghiêm túc công tác quyết toán, công tác kiểm toán, công khai tài chính cơ quan và các hoạt động khác trong cơ quan đơn vị mình, đồng thời thực hiện việc báo cáo công tác thanh tra, kiểm tra về Bộ theo định kỳ 6 tháng và một năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

5. Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm về mọi hành vi tiêu cực, gây thất thoát lãng phí trong đơn vị mình.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty, Giám đốc các Công ty trực thuộc Bộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ tổ chức thực hiện Chị thị này.

Giao Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng của Bộ đôn đốc, kiểm tra, thực hiện của các đơn vị và định kỳ báo cáo Bộ trưởng./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu VP, TTr.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 04/2006/CT-BXD về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.076
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210