Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2007 tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Số hiệu: 03/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Doãn Khánh
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Việt Trì, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ KINH DOANH KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản, do đó các hành vi vi phạm pháp luật trong việc khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được hạn chế hơn so với trước đây, đặc biệt là việc khai thác, kinh doanh và thu thuế cát, sỏi sông Lô đã được chấn chỉnh có hiệu quả theo hướng vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, vừa nâng cao nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, thông qua công tác thanh, kiểm tra cho thấy việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa nghiêm, việc khai thác, buôn bán trái phép khoáng sản thô vẫn tiếp tục xảy ra. Nhiều doanh nghiệp hoạt động khoáng sản chưa thực hiện đúng các quy định của giấy phép, chưa chú trọng đầu tư chế biến khoáng sản theo chiều sâu, nên chưa nâng cao được giá trị hàng hóa thương phẩm và sức cạnh tranh của các loại khoáng sản trên thị trường, gây thất thoát lớn cho nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Để lập lại trật tự, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với việc khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc một số nội dung cụ thể sau:

1. Đối với các sở, ngành cấp tỉnh:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện tốt Luật Khoáng sản, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản và các văn bản pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động khai thác khoáng sản.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế tỉnh và các ngành có liên quan phối kết hợp chặt chẽ trong việc cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép khai thác khoáng sản; hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện kê khai sản lượng khai thác, các chứng từ, hóa đơn có liên quan để làm cơ sở tính toán xây dựng định mức giao chỉ tiêu các khoản doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước; rà soát lại giấy phép khai thác của các doanh nghiệp bao gồm: Chỉ giới, quy mô, địa bàn, thông báo công khai để chính quyền địa phương và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của tổ công tác liên ngành để kiểm tra việc khai thác, chế biến, kinh doanh, nộp thuế của các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh khi cần thiết.

2. Đối với UBND cấp huyện và cấp xã:

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quản lý, bảo vệ, khai thác, kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái và giải quyết việc làm cho nhân dân ở những nơi có nguồn và hoạt động khoáng sản; kiên quyết xóa bỏ tình trạng nhân dân tự do khai thác khoáng sản tại một số nơi như hiện nay.

- Thành lập đoàn (hoặc tổ) kiểm tra, gồm: Công an, thuế, tài nguyên và môi trường, quản lý thị trường để kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên các tuyến sông, các bến, bãi và các mỏ khoáng sản thuộc địa bàn huyện được giao quản lý.

- UBND huyện chỉ đạo UBND các xã có khoáng sản kiểm điểm rõ trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý Nhà nước dẫn đến thất thoát nguồn thu, chậm khắc phục tình trạng để dân tự khai thác khoáng sản trái phép tràn lan kéo dài đe dọa tính mạng con người và gây hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, sản xuất, đời sống.

3. Đối với các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản:

- Các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản phải có đề án khai thác và được cấp giấy phép theo đúng quy định của Nhà nước, chú trọng đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất, gắn khai thác với chế biến để nâng cao chất lượng sản phẩm; khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả.

- Phải lập báo cáo định kỳ và xây dựng bản đồ hiện trạng mỏ theo quy định trong khai thác mỏ. Đặc biệt là việc thực hiện đúng vị trí, diện tích khai trường đã được cấp phép.

- Kê khai đầy đủ và thực hiện thu, nộp các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước theo đúng quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, UBND cấp xã, các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan lập đoàn kiểm tra trong tháng 3/2007 để đánh giá thực trạng quản lý và khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản hiện nay trên địa bàn tỉnh, đề xuất việc điều chỉnh, chấn chỉnh khắc phục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UBND năm 2007 tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.545

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172