Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2013 về nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt của lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 03/CT-BGTVT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 03/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BGTVT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ NGHIÊM CẤM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CAN THIỆP VÀO VIỆC XỬ PHẠT CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI VI PHẠM LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

Trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành về trật tự an toàn giao thông có nhiều đổi mới. Sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, đã tạo nên sự quan tâm của toàn xã hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; chính vì thế, ý thức chấp hành Luật khi tham gia giao thông của đại bộ phận nhân dân đã được nâng cao, trật tự giao thông đang dần được cải thiện và đi vào nề nếp.

Tuy nhiên, một bộ phận người tham gia giao thông vẫn còn hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; trong đó có cả cán bộ, công nhân viên ngành Giao thông vận tải. Thậm chí, khi vi phạm còn có các biểu hiện chống đối, tiêu cực hoặc sử dụng các mối quan hệ để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của lực lượng tuần tra, kiểm soát.

Thực hiện Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; để ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, vì sự an toàn chung cho người dân tham gia giao thông, tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng trong việc thực thi công vụ, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu cán bộ, công chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành giao thông vận tải thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải

a) Nhận thức đầy đủ việc nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là lương tâm và trách nhiệm của mình trước bản thân, gia đình, cơ quan và xã hội;

b) Tuyệt đối chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông; gương mẫu, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

c) Tuyên truyền, vận động, giáo dục gia đình, người thân, đồng nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về trật tự an toàn giao thông;

d) Không lợi dụng bất kỳ mối quan hệ nào để can thiệp vào việc thực thi công vụ, xử lý của các lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông của bản thân mình và của người khác.

2. Thủ trưởng các cơ quan đơn vị thuộc Bộ

a) Gương mẫu khi tham gia giao thông; bản thân tuyệt đối không vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền để mọi người trong cơ quan, đơn vị chấp hành khi tham gia giao thông;

b) Xây dựng chương trình sinh hoạt thường kỳ, xem xét việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của cán bộ, công chức trong đơn vị;

c) Không bao che cho bất kỳ hành vi vi phạm nào của cấp dưới; kiểm điểm nghiêm khắc mọi cá nhân vi phạm khi nhận được thông báo từ các lực lượng chức năng chuyển tới; đặc biệt không lợi dụng địa vị, chức vụ, quyền hạn, uy tín, mối quan hệ và ảnh hưởng của mình để can thiệp vào việc xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng;

d) Đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí bình xét cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị cuối năm.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phổ biến đến từng cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBAT GTQG (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Đảng ủy Bộ GTVT;
- Công đoàn GTVT Việt Nam;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Báo GTVT, Tạp chí GTVT;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, TCCB (Hđt).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-BGTVT năm 2013 về nghiêm cấm cán bộ, công chức Bộ Giao thông vận tải can thiệp vào việc xử phạt của lực lượng chức năng đối với vi phạm lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.255
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177