Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2011/CT-UBND tổ chức giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Số hiệu: 03/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 15/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/2011/CT-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 3 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC GIÁO DỤC, TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG NGHIỆP CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong những năm qua công tác tuyển sinh quân sự đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện có nề nếp đúng qui định và đạt được những kết quả nhất định; việc phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, hướng nghiệp được triển khai sâu rộng trong cộng đồng dân cư và trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuy nhiên số lượng thanh niên tham gia dự thi còn thấp, kết quả thi đậu các trường chưa cao; để thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2011 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh quân sự, tập trung mạnh ở khâu tuyên truyền, hướng nghiệp và sơ tuyển.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự, chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp cho học sinh hiểu, biết các tiêu chuẩn, điều kiện để đăng ký dự thi theo nguyện vọng và học lực của mỗi học sinh, từ đó định hướng được nguyện vọng dự thi vào các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng trong Quân đội.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Lâm Đồng phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt việc thông báo, tuyên truyền công tác tuyển sinh quân sự phát trên sóng truyền hình, đài phát thanh trong chuyên mục Quốc phòng toàn dân, chuyên mục "Bạn cần biết…", đăng trên báo các nội dung giới thiệu về công tác tuyển sinh quân sự, thời gian từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2011.

4. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có kế hoạch phối hợp triển khai đến các cấp cơ sở ở địa phương tham gia thực hiện công tác tuyên truyền tuyển sinh quân sự trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở địa phương phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh quân sự, nhất là khâu tuyên truyền, hướng nghiệp ở cơ sở, để nhân dân và học sinh hiểu biết về công tác tuyển sinh quân sự, tự nguyện đăng ký dự thi vào các trường trong Quân đội.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Website CP;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 7;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo Lâm Đồng;
- Các đơn vị có liên quan;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2011/CT-UBND tổ chức giáo dục, tuyên truyền, hướng nghiệp công tác tuyển sinh quân sự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.022
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236