Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Số hiệu: 03/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trịnh Quang Hưng
Ngày ban hành: 30/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 03/2006/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 30 tháng 03 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ X VÀ HỘI NGHỊ APEC LẦN THỨ 14 NĂM 2006

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn, an ninh trật tự (ANTT) của địa phương. Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ) cũng như thế trận an ninh nhân dân và quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy tích cực.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) thời gian sau Tết Nguyên đán Bính Tuất 2006 diễn biến khá phức tạp. An ninh trong dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất thường; phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông tăng đột biến; công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ còn sơ hở… đã làm ảnh hưởng đến công tác đảm bảo ANTT của địa phương.

Nhằm góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội (ANCT – TTATXH) trên địa bàn tỉnh nhà, phát huy sức mạnh tổng thể của hệ thống chính trị trong phối hợp bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 năm 2006, UBND tỉnh chỉ thị các Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ quan, tổ chức) tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Các cơ quan, tổ chức tập trung triển khai quán triệt ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc phối hợp đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị APEC lần thứ 14 năm 2006. Nâng cao nhận thức trong nội bộ cán bộ và ngoài nhân dân, tạo sự chuyển biến về hành động trong quá trình triển khai thực hiện. Phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng như thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, đảm bảo tuyệt đối an toàn ANCT – TTATXH trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau thời điểm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14.

2. Công an tỉnh chủ động phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức triển khai và thực hiện tốt Kế hoạch số 11/KH-BCA(C11) ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 tại Hà Nội. Tiếp tục phối hợp cùng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 115/QĐ-UB ngày 21 tháng 5 năm 2004 của UBND tỉnh Hậu Giang ban hành “Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an và lực lượng Quân sự tỉnh Hậu Giang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), TTATXH trong tình hình mới”.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động triển khai thực hiện tốt Quyết định số 744/QĐ-CT.UBND ngày 06 tháng 4 năm 2005 về thực hiện nhiệm vụ công tác phòng không nhân dân và phối hợp chặt với lực lượng Công an trong công tác bảo vệ ANTT tại địa phương.

4. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án I “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” tại Quyết định số 138/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm.

5. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tập trung tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, tập hợp thanh niên tham gia các phong trào cách mạng của địa phương. Tổ chức các sân chơi lành mạnh, phong trào văn hóa, văn nghệ - thể dục, thể thao (VHVN – TDTT) thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia, hạn chế việc phát sinh tội phạm và tệ nạn xã hội từ lực lượng thanh thiếu niên.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch giữa Công an - Hội Liên hiệp Phụ nữ về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH. Nâng cao hiệu quả của các cấp hội trong vận động phụ nữ quản lý con em không vi phạm pháp luật và tham gia vào các TNXH.

7. Sở Văn hóa Thông tin - Thể thao phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Hậu Giang tăng cường công tác tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Hội nghị APEC lần thứ 14 rộng rãi trong nội bộ cán bộ và ngoài nhân dân.

8. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm triển khai, chỉ đạo cho lực lượng Công an - Quân sự và các Ban, ngành của địa phương tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

9. Giao Giám đốc Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn các cơ quan có liên quan thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình và tổng kết báo cáo đầy đủ, kịp thời về UBND tỉnh.

10. Các cơ quan, tổ chức và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an
- Cục Kiểm tra Văn bản - BTP
- TT. TU; HĐND; UBND tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh
- VP.TU, các Ban Đảng
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh
- Cơ quan Báo, Đài
- Phòng VB-TT, Sở Tư pháp
- Lưu VP (2A, 4, LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Trịnh Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2006/CT-UBND về phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 năm 2006 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.426

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250