Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/2003/CT-BCN về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 03/2003/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 14/02/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2003/CT-BCN

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2003

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH, KIỂM TRA; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO TRONG BỘ CÔNG NGHIỆP

Trong những năm vừa qua, công tác thanh kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Bộ Công nghiệp đã có nhiều tiến bộ; góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ chính trị và ổn định phát triển ngành Công nghiệp trong thời kỳ đổi mới... Tuy nhiên cũng còn một số đơn vị chưa thực sự quan tâm đến công tác tự thanh kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

Để khắc phục những tồn tại nói trên và thực hiện Nghị quyết số 03/2003/NQ-CP ngày 29/01/2003 của Chính phủ, Bộ Công nghiệp yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt đầy đủ nội dung các văn bản hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công nghiệp về công tác thanh kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cấp ủy, chính quyền, các tổ chức quần chúng và người lao động; bố trí cán bộ làm công tác thanh tra; đồng thời nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ công tác của đơn vị mình và các quy định của pháp luật.

2. Hàng năm Thủ trưởng các đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tự thanh kiểm tra; tăng cường kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện công tác tự thanh kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; Chủ động báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với các tổ chức quần chúng để thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 06/3/2002 của Ban Bí thư, đồng thời xử lý triệt để, dứt điểm các vụ việc bức xúc, nổi cộm, tồn đọng tại đơn vị.

3. Thủ trưởng các đơn vị phải nghiêm túc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về kết quả tự thanh kiểm tra, tổ chức tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo nội dung công văn số 3659/CV-TTr ngày 20/9/2000 của Bộ Công nghiệp.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong việc thực hiện Chỉ thị này.

Bộ Công nghiệp yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện những nội dung nêu trên, trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc thì báo cáo Bộ để kịp thời xử lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Vụ, Cục, CQ thuộc Bộ,
- Các TCTy 90, 91 thuộc Bộ CN,
- Các DN trực thuộc Bộ CN,
- Đ.U khối CN Hà Nội&TPHCM,
- CĐ Ngành CN Việt Nam,
- VP Chính phủ, TTNN (để b/c),
- Lưu VP, TTr.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/2003/CT-BCN về việc tăng cường công tác thanh, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong Bộ Công nghiệp do Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.406

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.184.142