Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/01/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2016

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh được cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) ngày càng rõ nét hơn; phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, có nề nếp, hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ, tai nạn vẫn còn tiềm ẩn, có thời điểm diễn biến phức tạp có vụ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 24/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC & CNCH. Hàng năm, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH ở đơn vị, địa phương, báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC & CNCH đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; chú trọng việc củng cố lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH tại chỗ; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH để xử lý kịp thời các tình huống cháy, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới xảy ra.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ"; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC tại các địa bàn, cơ sở, khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao kịp thời khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót về PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp, tích cực phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; sớm khắc phục hậu quả, ổn định tình hình. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại đơn vị, địa phương mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc trang bị phương tiện PCCC, trang phục chữa cháy cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và lực lượng PCCC chuyên ngành theo quy định tại các Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014 và Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng tăng cường chỉ đạo kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về PCCC. Kiên quyết tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động đối với những cơ sở vi phạm nghiêm trọng, gây mất an toàn PCCC; khởi tố điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật những vụ việc do thiếu tinh thần trách nhiệm và những trường hợp vi phạm khác có dấu hiệu tội phạm để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCC đối với các chợ, trung tâm thương mại, các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung kinh doanh có nhiều hàng hóa dễ cháy, các điểm vui chơi giải trí trong nhà thường tập trung đông người, các kho hàng, cơ sở sản xuất có nhiều hàng hóa vật liệu dễ cháy, nổ nhằm phát hiện, hướng dẫn khắc phục những sơ hở, thiếu sót, xử lý nghiêm các vi phạm nghiêm trọng về PCCC.

- Tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả, nhất là trong dịp Tết, các ngày lễ, hội và yêu cầu đột xuất khác; kịp thời đề xuất khen thưởng cho những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC & CNCH.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và cơ quan có liên quan tập trung giải quyết nguồn nước chữa cháy, bố trí quỹ đất, bố trí kinh phí đầu tư cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Sớm triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 20/9/2013.

3. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để tăng cường đầu tư trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Hội thao nghiệp vụ chữa cháy toàn tỉnh năm 2016.

4. Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình tập trung tuyên truyền Luật PCCC, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC năm 2013, Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC” và các văn bản triển khai thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh;

5. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch xây dựng tham mưu, thực hiện đúng quy định của pháp luật về PCCC trong đầu tư xây dựng. Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế tuân thủ quy định của pháp luật về PCCC.

6. Sở Công thương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu, GAS, hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về PCCC. Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn về PCCC đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác PCCC rừng. Củng cố Ban Chỉ đạo và phát triển rừng ở các địa phương, tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các nguồn lửa ở trong rừng và ven rừng. Xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án PCCC rừng. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện thường trực và phương án chữa cháy rừng, đáp ứng yêu cầu chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ.

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tổ chức tốt Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ hàng năm.

9. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hướng dẫn người điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về PCCC.

10. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, đưa nội dung về PCCC vào chương trình giảng dạy, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống cho học sinh khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

11. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tốt công tác PCCC & CNCH trong các đơn vị quân đội; chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy và CNCH khi có yêu cầu. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác PCCC đối với cơ sở quốc phòng.

12. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong xây dựng cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, duy trì các điều kiện an toàn PCCC theo đúng quy định.

13. Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình tổ chức kiểm tra, rà soát và đánh giá đúng thực trạng hệ thống cấp nước PCCC tại các đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thường xuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa các trụ nước chữa cháy bị hư hỏng, xây dựng mới các trụ nước, bến lấy nước cho xe chữa cháy để phục vụ hiệu quả công tác chữa cháy khi có cháy, nổ xảy ra.

14. Công ty Điện lực Quảng Bình tổ chức kiểm tra, bảo trì hệ thống, thiết bị điện thuộc tuyến quản lý; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộ gia đình, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở trọng điểm, đề phòng sự cố gây cháy, nổ.

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo các cấp hội cơ sở thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực tham gia Phong trào "Toàn dân tham gia PCCC & CNCH" và phối hợp các cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện.

Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Bộ Công an và UBND tỉnh./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2016 tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141