Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 07/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG, CÔNG TÁC QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

Năm 2013, Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành toàn diện công tác quốc phòng, quân sự địa phương, nhiều nội dung đạt chất lượng, hiệu quả cao như: Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố và quận, huyện; nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong xây dựng, thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, dự án; huy động lực lượng vũ trang kịp thời cứu hộ, cứu nạn, xử lý có hiệu quả các vụ cháy nổ, cháy rừng… góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy vậy, còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Một số cơ quan, cơ sở đăng ký nghĩa vụ quân sự chưa chặt chẽ, huy động kiểm tra huấn luyện quân nhân dự bị có nơi còn chậm, huấn luyện dân quân tự vệ chất lượng chưa cao.

Để xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố ngày càng vững chắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện. Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức thuộc Thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) "Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Thành ủy Hà Nội về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2014.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Thủ đô Hà Nội, Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Tổ chức tốt các hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014), 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, của công dân với nhiệm vụ quốc phòng, Bảo vệ Tổ quốc, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn trong Chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế thực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

3. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội", Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân Thành phố "Về xây dựng khu vực phòng thủ Thành phố đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Thực hiện nghiêm túc Quy chế "Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ" theo Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nghiêm túc quy định lấy ý kiến và thẩm định của cơ quan quân sự và Bộ Quốc phòng với các quy hoạch, kế hoạch, dự án theo quy định. Tổ chức thực hiện việc xây dựng các công trình phòng thủ theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là những khu vực trọng điểm, bảo đảm bí mật, an toàn. Hoàn thành dự án bảo đảm công nghệ thông tin của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phục vụ quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đăng ký nghĩa vụ quân sự, đăng ký dân quân tự vệ, đăng ký, quản lý quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế Quốc dân. Xây dựng, tổ chức biên chế, huấn luyện các đơn vị dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng tốt, hoàn thành chỉ tiêu huy động kiểm tra, huấn luyện quân nhân dự bị được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ của các quận, huyện: Tây Hồ, Đống Đa, Phú Xuyên, Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức) và của 20% số xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ quân sự xã, phường, thị trấn.

Các đơn vị quân đội phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Công an thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về việc phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Xây dựng kế hoạch sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại của Nhà nước và nhân dân.

5. Quản lý chặt chẽ, xử lý dứt điểm các vụ việc lấn chiếm đất quốc phòng, xâm hại công trình quốc phòng và khu quân sự.

6. Làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và chính sách đối với quân đội, các chính sách mà Đảng và Nhà nước ban hành. Phát huy vai trò các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn làm tốt công tác dân vận, "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

Các cấp, các ngành tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội)./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ (Để báo cáo);
- Bộ Quốc phòng (Để báo cáo);
- Cục Dân quân tự vệ (Để báo cáo);
- TT Thành ủy, TT HĐND TP (Để báo cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Sở, ngành, các Ban Đảng Thành ủy, các Đoàn thể, các cơ quan thuộc UBND TP;
- Các trường Đại học, Cao đẳng (TP Hà Nội);
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Ban CHQS các quận, huyện, thị xã, Trường Quân sự, fBB301;
- Lưu: VT, NCm 10.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2014 do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.76.98