Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Phạm Vũ Hồng
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố quan tâm thực hiện, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn diễn biến phức tạp, còn tồn đọng một vài vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; có tình trạng công dân tập trung đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Trụ sở Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh), Cục III - Thanh tra Chính phủ... để gây áp lực yêu cầu giải quyết; việc tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh còn chậm; công tác tham mưu giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai... một số vụ việc quá thời hạn quy định, giải quyết chưa dứt điểm, gây bức xúc cho công dân.

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; đảm bảo việc thực hiện đúng Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại Văn bản số 12268/VPCP-V.I ngày 18/12/2018 của Văn phòng Chính phủ, về việc thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn:

Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Quốc hội; các quy định pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ xem xét giải quyết đối với công dân; mọi khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị phải được xem xét, giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao, có tình có lý và đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ.

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định của pháp luật, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm giảm thiểu khiếu nại vượt cấp; kịp thời chấn chỉnh ngay những yếu kém trong công tác tiếp công dân; tích cực thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những biểu hiện thiếu trách nhiệm, sai phạm trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo 100% lịch tiếp công dân phải được niêm yết công khai tại trụ sở và công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, đơn vị (nếu có). Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Khi xảy ra khiếu nại đông người, phức tạp, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp gặp gỡ, đối thoại với người dân, không đphát sinh thành “điểm nóng” gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đối với các vụ tồn đọng kéo dài, cần chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực phối hợp, giải quyết dứt điểm, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Trường hợp công dân của địa phương tập trung khiếu nại đông người ở tỉnh, ở Trung ương, thì Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo, phân công người có đủ thẩm quyền phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh, Công an tỉnh và các Bộ, ngành liên quan đtiếp công dân, vận động, thuyết phục, có biện pháp để đưa công dân về địa phương giải quyết, không để công dân khiếu nại dài ngày ở tỉnh, các cơ quan Trung ương, nhất là trong thời gian các ngày lễ, các kỳ họp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Tăng cường nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị mới phát sinh liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường giải tỏa, ô nhiễm môi trường... Phấn đấu tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt từ 95% trở lên; tổ chức thực hiện có hiệu quả các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai theo quy định tại Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 và Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh, phấn đấu cuối năm đạt chỉ tiêu từ 85% trở lên, trong đó phải thực hiện dứt điểm quyết định của các năm trước còn tồn đọng. Định kỳ (tháng, quý, năm) có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Tiếp công dân tỉnh) về tình hình thực hiện ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các cơ quan truyền thông tăng cường thời lượng chuyên đề về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để nhân dân hiểu đúng tình hình khiếu nại, tố cáo và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. Việc đưa tin phải khách quan, trung thực, không đưa tin một chiều, sai lệch nội dung, bản chất vụ việc khiếu nại, tố cáo gây tác động tiêu cực đến dư luận, để các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động.

2. Thanh tra tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo kiến nghị của các Bộ, ngành Trung ương, Đoàn Giám sát - Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan có liên quan.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu ban hành kế hoạch rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt (kế hoạch phải xác định rõ trách nhiệm của Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương, đồng thời xác định lộ trình, thời gian giải quyết từng vụ việc cụ thể); quyết định thành lập Tổ công tác, Tổ giúp việc theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; chủ động, phối hợp với các cơ quan Trung ương kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cử Tổ công tác tăng cường hỗ trợ giải quyết đơn theo thẩm quyền phát sinh trên địa bàn huyện Phú Quốc, hạn chế thấp nhất tình trạng đơn tồn đọng.

Định kỳ (tháng, quý, năm) chủ trì, phối hợp sở, ban, ngành có liên quan và Ban Tiếp công dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả thực hiện, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban Tiếp công dân tỉnh) để xem xét, có ý kiến xử lý, không để quá hạn kéo dài.

Căn cứ tiêu chí báo cáo, phân loại công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... của các cấp, các ngành của Thanh tra Chính phủ: Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh xây dựng mẫu biểu báo cáo, thống kê (tháng, quý, năm) đầy đủ số liệu về số kỳ tiếp công dân định kỳ của Giám đốc các sở, Thtrưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các cấp, số kỳ ủy quyền cho cấp phó; tiếp công dân đột xuất và đối thoại khi giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật của Chủ tịch UBND tỉnh... theo quy định để các sở, ban, ngành và địa phương thực hiện đồng bộ.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

3. Tổ công tác theo Quyết định số 1151/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện Hòn Đất và UBND huyện Kiên Lương khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCP ngày 14/12/2016.

4. Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát công tác tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, trợ giúp pháp lý trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nói riêng, để nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hiểu biết pháp luật của người dân.

5. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Công an các huyện, thành phố chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại của công dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời, đảm bảo an ninh trật tự ổn định, không để bị động; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm những đối tượng cầm đầu, tổ chức kích động, tập trung khiếu nại, tố cáo đông người; các trường hợp lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

6. Văn phòng UBND tỉnh

Chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu về tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh... để trao đổi thông tin về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo... giữa các cấp, các ngành nhanh chóng, kịp thời.

7. Tổ chức thực hiện:

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Thanh tra tỉnh chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu quý sau).

Giao Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Thanh tra tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục
III - Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành (Đảng, chính quyền, đoàn thể);
- CVP và các P.CVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Ban Tiếp công dân t
nh;
- Lưu: VT, nhphong.

CHỦ TỊCH
Phạm Vũ Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


637

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144