Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ, PHÁO VÀ ĐỒ CHƠI NGUY HIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Qua bước đầu tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, nhìn chung nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân trong việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được nâng lên; công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đạt được nhiều kết quả; các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh các biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hành vi vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thời gian qua còn diễn biến phức tạp; tình trạng tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo và đồ chơi nguy hiểm trong dịp lễ, Tết vẫn còn xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là tình trạng đốt pháo nổ xảy ra khá phổ biến. Để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tập trung phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự hưởng ứng đồng thuận, tích cực của quần chúng nhân dân trong thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là tập trung tổ chức vận động giao nộp súng săn, súng tự chế, vũ khí quân dụng còn sót lại sau chiến tranh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Qua đó, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, tập trung thực hiện trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về sử dụng pháo nổ, pháo hoa trái phép trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các đơn vị chức năng liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cấp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ; kịp thời tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Công an theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Báo Bình Định, Đài phát thanh

- Truyền hình Bình Định và các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng các tin bài, phóng sự, tăng cường thời lượng đưa tin tuyên truyền về nội dung phòng chống sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm; đưa tin gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

4. Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê toàn bộ số vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao dùng trong tập luyện thi đấu thể thao, triển lãm, trưng bày, làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, văn nghệ thuộc danh mục quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; phối hợp với cơ quan Công an có thẩm quyền tổ chức đăng ký, xác nhận, cấp phép và quản lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng phương án, kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an toàn các điểm bắn pháo hoa trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng thời điểm bắn pháo hoa để đốt pháo trái phép.

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh, quầy tạp hóa, siêu thị, các chợ, trung tâm thương mại thực hiện nghiêm túc các quy định Nghị định 36/2009/NĐ-CP , không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo và đồ chơi nguy hiểm, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong các trường học, khu dân cư thực hiện nghiêm túc Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và danh mục đồ chơi nguy hiểm bị cấm, đồng thời tổ chức ký cam kết không vi phạm và đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua phân loại hàng năm.

8. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đến cán bộ, giáo viên, học viên, sinh viên. Đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ đối với số vũ khí dùng trong công tác giảng dạy quốc phòng được trang bị từ các nguồn trước đây. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng thì tiến hành giao nộp cho cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

9. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36/2009/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh phối hợp với cơ quan điều tra các cấp tiến hành điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ việc phạm tội liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo để kịp thời răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ các cấp (trên cơ sở củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước đây); phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tốt công tác tiếp nhận, thu gom, bảo quản, phân loại, tiêu hủy các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ sản xuất, lưu giữ, sử dụng trái phép.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


866

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124