Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Cao Văn Trọng
Ngày ban hành: 05/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bến Tre, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THỜI GIỜ LÀM VIỆC, KHÔNG UỐNG RƯỢU, BIA TRONG GIỜ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trong tỉnh hầu hết đều chấp hành đúng quy định của Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành về sử dụng thời giờ làm việc. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức làm việc với tinh thần trách nhiệm cao; các cơ quan, tổ chức, đơn vị áp dụng các hình thức, biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, sử dụng hợp lý thời giờ làm việc để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, ở nơi này, nơi khác vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chưa nghiêm việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về sử dụng thời giờ làm việc, có sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc vẫn còn xảy ra; tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia chiếm tỷ lệ khá cao,... Để thực hiện nghiêm chủ trương nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, góp phần duy trì và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:

a) Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử, trách nhiệm nêu gương, sử dụng thời giờ làm việc, tác hại của rượu, bia, chất gây nghiện, pháp luật về trật tự an toàn giao thông và các văn bản chỉ đạo khác có liên quan của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên thuộc quyền quản lý.

b) Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, trong đó, cần quan tâm đến quy định về nội dung sử dụng thời giờ làm việc; không uống rượu, bia trong, giờ làm việc và giờ nghỉ trưa của các ngày làm việc, kể cả ngày trực tại cơ quan; không uống rượu, bia khi tham gia giao thông; xem đây là một trong những tiêu chí để phân loại, bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể hàng năm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, kể cả người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, phải chấp hành nghiêm quy định về sử dụng thời giờ làm việc, văn hóa công sở, quy tắc ứng xử khi thi hành công vụ; thực hiện nghiêm Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá; Luật Giao thông đường bộ; không uống rượu, bia (hoặc chất có cồn) khi tham gia giao thông; không uống rượu, bia trong thời gian làm việc và ngày trực tại cơ quan, đơn vị (kể cả giờ nghỉ buổi trưa), trừ trường hợp tiếp khách ngoài tỉnh, khách quốc tế và được người có thẩm quyền đồng ý.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh khuyến khích các doanh nghiệp, Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các tổ chức xã hội khác trong địa bàn tỉnh áp dụng tinh thần chỉ đạo này trong nội bộ, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, năng suất lao động, hạn chế các tệ nạn xã hội có thể phát sinh.

4. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh bổ sung nội dung chỉ đạo này vào các quy định của phong trào xây dựng cơ quan văn hóa và phát động tổ chức thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp sau.

5. Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, cơ quan báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò giám sát, kịp thời nêu gương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt và phê phán những tổ chức, cá nhân chấp hành chưa tốt quy định nêu trên.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp với các cấp chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phát động thi đua, cam kết trong đoàn viên, hội viên các cấp thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này.

7. Giao Công an tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, đường thủy, vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, thông báo về cơ quan các trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang vi phạm để xử lý theo quy định.

8. Ban An toàn giao thông các cấp triển khai, lồng ghép nội dung Chỉ thị này vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành.

9. Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra công vụ; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph;
- Bộ Nội vụ;
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Các CQTW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chánh, các PCVP.UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Phòng KSTT (HCT), KT, TH, NC,
HC-TC;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2019 về nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu, bia trong giờ làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224