Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 02/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Nguyễn Hữu Vạn
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 01 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VÊ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

Trong thời gian qua nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, góp phần làm giảm tình trạng đơn thư gửi nhiều nơi và vượt cấp. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết đơn, thư; chưa quan tâm kịp thời xem xét những kiến nghị, phản ánh hợp pháp của công dân gây bức xúc trong một bộ phận nhân dân.

Ngày 14/11/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định 136/2006/NĐ-CP về thi hành Luật khiếu nại tố cáo, trong đó quy định một số điểm mới như việc tham gia của luật sư trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; quy định việc khởi kiện ra Tòa án để xem xét các quyết định giải quyết của cơ quan hành chính v.v. Để thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể nâng cao trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng thẩm quyền được quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo năm 1998 (sửa đổi năm 2004, năm 2005) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó cần lưu ý đến trình tự thủ tục giải quyết, việc tuân thủ thời hạn theo luật định v.v. đây là những vấn đề hay xẩy ra sai sót và dễ bị công dân khởi kiện ra tòa khi có quyết định giải quyết, xử lý khiếu nại tố cáo.

2. Khi tiếp nhận các đơn thư do công dân gửi đến hoặc do các cấp ủy Đảng; HĐND, UBND tỉnh; Mặt trận Tổ quốc, Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng v.v. chuyển đến đề nghị hoặc yêu cầu xem xét giải quyết, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các sở, ban ngành phải khẩn trương phân loại xử lý. Nếu thuộc thẩm quyền, phải thụ lý để giải quyết theo đúng trình tự thủ tục quy định.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể phải dành thời gian để tiếp công dân ít nhất mỗi tháng 1 kỳ; đối với những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người phải trực tiếp chỉ đạo giải quyết kịp thời. Nếu địa phương, đơn vị nào để công dân tập trung về tỉnh, trung ương do không xem xét kiến nghị của dân, người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Tiếp tục kiện toàn bộ phận tiếp công dân của các sở, ngành và Tổ công tác tiếp công dân của HĐND&UBND các huyện, thành phố. Niêm yết công khai lịch tiếp công dân của các thành viên, của Thường trực UBND và HĐND tại trụ sở; bố trí cán bộ có năng lực, tổ chức tiếp công dân theo đúng lịch đã niêm yết.

5. Thanh tra tỉnh Lào Cai khi được giao xác minh, kết luận các đơn thư thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh phải khẩn trương thành lập đoàn công tác tiến hành xác minh theo đúng trình tự, thủ tục và thời hạn luật định. Việc báo cáo đề xuất giải quyết phải kèm theo các tài liệu liên quan theo Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2009 (Quyết định thành lập đoàn, các tài liệu chứng minh nội dung đề xuất, kiến nghị, dự thảo văn bản...) làm cơ sở để Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định giải quyết, xử lý.

6. Giao Thanh tra tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn Luật khiếu nại, tố cáo (đã sửa đổi); Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật khiếu nại tố cáo và các văn bản khác có liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn trong quý II năm 2007.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo do tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


98

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.79.116