Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2013/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành

Số hiệu: 02/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Nguyễn Văn Tuấn
Ngày ban hành: 10/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2013/CT-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 01 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2013

Năm 2012, các cấp, các ngành và lực lượng vũ trang tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là: hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ bảo đảm công bằng, đúng luật; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Mỹ Lộc, diễn tập chiến đấu trị an, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn có tác dụng thiết thực, phù hợp điều kiện của địa phương.

Lực lượng vũ trang tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi, góp phần xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2012 còn một số hạn chế như: công tác quản lý nguồn, sơ, khám tuyển sức khỏe công dân sẵn sàng nhập ngũ chưa chặt chẽ; việc xử lý hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự còn chậm, chưa kiên quyết; công tác bảo đảm tài chính cho huấn luyện và hoạt động của lực lượng dự bị động viên, Dân quân tự vệ theo luật còn nhiều khó khăn.

Năm 2013, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định, kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển và tăng trưởng. Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực còn diễn biến phức tạp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; kinh tế chưa ra khỏi suy thoái, ngân sách khó khăn, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 26/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2013; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quốc phòng, địa phương, trọng tâm là: Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc trong tình hình mới; Kết luận số 41-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên; Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị định 116/NĐ-CP của Chính phủ, Chỉ thị số 07-CT/TU của Tỉnh uỷ về giáo dục quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

2. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh các cấp, tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng. Thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên. Hoàn thành nội dung huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, năng lực lãnh đạo, phương pháp tác phong công tác cho các đối tượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nguồn kinh phí đã bố trí trong năm.

3. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đáp ứng với yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ. Quản lý chặt chẽ các công trình quốc phòng trên địa bàn. Thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Cơ quan Quân sự, Biên phòng và Công an các cấp phối hợp thực hiện nghiêm Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ, về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện dân sự tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; hiệp đồng với Vùng 1 Hải quân tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo.

4. Làm tốt công tác đăng ký, quản lý nam công dân độ tuổi 17 và nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, lực lượng DQTV, DBĐV, phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân; thực hiện nghiêm Kết luận số 22-KL/TU ngày 16/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các giải pháp thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; xử lý nghiêm các trường hợp chống, trốn nghĩa vụ quân sự; gắn trách nhiệm của cán bộ cơ sở với nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân bảo đảm đúng luật, an toàn.

5. Tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện Nam Trực và Sở Công thương; các huyện, thành phố Nam Định tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; diễn tập chỉ huy cơ quan quân sự các cấp; diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn theo quy định. Tổ chức luyện tập, sẵn sàng xử trí các tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn thiết thực với các địa phương, đơn vị; tham gia có chất lượng hội thi, hội thao do trên tổ chức.

6. Duy trì Ban Hậu cần nhân dân - Hậu cần địa phương, Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân các cấp hoạt động có nền nếp, bảo đảm cho các nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương. Chăm lo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, triển khai thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia và tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc.

7. Thanh tra công tác quản lý nhà nước về quốc phòng đối với huyện Nghĩa Hưng; với huyện Vụ Bản về nội dung thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên. Thanh tra công tác quốc phòng đối với Công ty Dệt lụa Nam Định; công tác quốc phòng và giáo dục quốc phòng đối với Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I Nam Định.

8. Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2013/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng địa phương năm 2013 do tỉnh Nam Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212