Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2000/CT-BCN về việc thực hiện một số công tác quốc phòng năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Số hiệu: 02/2000/CT-BCN Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Lê Huy Côn
Ngày ban hành: 11/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 02/2000/CT-BCN

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2000 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG NĂM 2000

Nghị định 19/CP ngày 12 tháng 3 năm 1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ và các địa phương; Chỉ thị số 1863/1998/CT-BQP của Bộ Quốc phòng về một số công tác quốc phòng năm 1999 và Chỉ thị số 03/1999/CT-BCN ngày 08 tháng 3 năm 1999 của Bộ Công nghiệp về công tác quốc phòng năm 1999 đã được các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ triển khai thực hiện có kết quả, đã tiến hành tổng kết và có báo cáo gửi về Bộ. Từ kết quả thực hiện năm 1999, từng đơn vị đã rút ra những kinh nghiệm, bài học trong việc, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác quốc phòng trên các mặt: học tập, quán triệt nhiệm vụ quốc phòng; công tác xây dựng lực lượng tự vệ; quản lý lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp.

Năm 2000 có ý nghĩa rất quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, là năm toàn Đảng, toàn dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 và chuẩn bị mọi mặt bước sang thế kỷ thứ 21; cũng là năm tổ chức kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn. Đất nước đang đứng trước những thời cơ, vận hội đan xen với những nguy cơ, thách thức mới. Tình hình thế giới và khu vực vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, việc tranh chấp về chủ quyền biển Đông và biên giới còn nhiều biến động khó lường. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “ diễn biến hoà bình ”, bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng nước ta bằng những phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, thâm hiểm trên mọi lĩnh vực nhằm từng bước xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Để góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ ngày 12 tháng 3 năm 1994 và Thông tư số 3811/1999/TT-BQP ngày 20 tháng 12 năm 1999 của Bộ Quốc phòng.

Bộ Công nghiệp yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp triển khai công tác quốc phòng năm 2000 như sau.

1. Tăng cường chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân đi vào chiều sâu, ngày càng vững mạnh.

Các cơ sở cần tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Nghị quyết Trung ương 3 ( khoá VII ), Nghị quyết của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và kết quả tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định 19/CP của Chính phủ. Tập trung giáo dục sâu rộng ý thức quốc phòng cho toàn đơn vị, trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp và thế hệ trẻ. Đánh giá đúng, xác định rõ giữa đối tượng, đối tác, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cao cảnh giác. Nâng cao nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của các cấp và toàn đơn vị đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân.

Củng cố, kiện toàn tổ chức quân sự ở các cơ sở đủ năng lực tham mưu cho lãnh đạo thực hiện công tác quốc phòng theo yêu cầu của tình hình mới.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh ở các cơ sở trong khu vực phòng thủ tỉnh ( thành phố ) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Các cơ sở phối hợp với địa phương giáo dục cho cán bộ, công nhân viên nhận thức đúng đắn nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn mới, nâng cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “ diễn biến hoà bình- bạo loạn lật đổ ” của địch; giữ vững ổn định chính trị ở địa phương và cơ sở; quán triệt việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế gắn chặt lợi ích kinh tế với quốc phòng - an ninh.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ Huy quân sự các địa phương, đẩy mạnh xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh toàn diện; tham gia diễn tập theo các phương án nhằm chuẩn bị tinh thần, lực lượng vật chất, sẵn sàng đối phó có hiệu quả với thiên tai và các tình huống phá hoại, xâm lược của địch.

3. Công tác dân quân tự vệ.

Các đơn vị cơ sở tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên và Luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức đăng ký nguồn, đảm bảo số lượng, chất lượng, xây dựng chế độ, nề nếp quản lý và huấn luyện theo quy định của Pháp lệnh và Luật.

Căn cứ Công văn số 13/CV-KHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2000 của Bộ Công nghiệp về việc hướng dẫn kỷ niệm 65 năm truyền thống Dân quân tự vệ, các cơ sở triển khai kỷ niệm Ngày truyền thống 28 - 3 này một cách thiết thực, tiết kiệm. Các Tổng Công ty và các cơ sở trực thuộc Bộ phải gửi báo cáo kết quả thực hiện về Bộ trước ngày10 tháng 4 năm 2000 để tổng hợp báo cáo Cục Dân quân tự vệ - Bộ Tổng tham mưu.

4. Công tác chuẩn bị động viên công nghiệp phục vụ quốc phòng.

Các Tổng Công ty và cơ sở trực thuộc Bộ chủ động khảo sát, điều tra năng lực công nghiệp dân sinh, xây dựng kế hoạch chuẩn bị động viên công nghiệp để phục vụ quốc phòng. Bộ yêu cầu các Tổng Công ty, Công ty được Bộ Quốc phòng và Bộ Công nghiệp chọn làm thí điểm động viên công nghiệp tổ chức tốt nhiệm vụ được giao.

5. Thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

Tăng cường giáo dục cho toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức trong đơn vị hiểu rõ nội dung ý nghĩa chính trị của chính sách hậu phương quân đội. Tiếp tục vận động hưởng ứng phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với Tổ quốc. Phát động phong trào thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng, chính sách hậu phương quân đội nhân dịp những ngày lễ lớn của dân tộc.

Chỉ thị này được phổ biến đến các cơ sở trong ngành để thực hiện.

Định kỳ và khi có tình hình đột xuất, các cơ sở và các Tổng Công ty phải báo cáo về Bộ theo thời hạn quy định (báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 10 tháng 11 hàng năm)./.

 

 

Nơi nhận:
- Các TCty, các DN và cơ quan
trực thuộc Bộ,
- Bộ QP ( báo cáo ),
- Các thành viên Ban chỉ đạo,
- Lưu VP, KHĐT.

K/T BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Lê Huy Côn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2000/CT-BCN về việc thực hiện một số công tác quốc phòng năm 2000 do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.249
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78