Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Số hiệu: 01/2011/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Hồ Văn Niên
Ngày ban hành: 11/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2011/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 11 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Những năm qua, công tác thống kê du lịch đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thống kê tỉnh thực hiện, cung cấp cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước liên quan số liệu, chỉ tiêu kinh tế du lịch quan trọng phục vụ cho công tác dự báo, xây dựng chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành du lịch; đối chiếu, tham khảo xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, trong công tác thống kê số liệu du lịch vẫn còn một số hạn chế như: các cơ quan, đơn vị, cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch chưa chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, việc cung cấp số liệu có sự trùng lặp, cách tính số liệu thiếu thống nhất... Để khắc phục những tồn tại, chấn chỉnh những hạn chế trong công tác thu thập và thống kê số liệu du lịch, xây dựng một hệ thống số liệu chính thức, sát thực của ngành du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành các biểu mẫu thống kê áp dụng chung cho các đơn vị kinh doanh du lịch và áp dụng cho các Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về yêu cầu và cách thức thu thập số liệu của từng chỉ tiêu.

2. Cục Thống kê tổ chức lại mạng lưới thu thập số liệu từ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các Ban Quản lý các khu du lịch nhằm đảm bảo thu thập đủ và đúng số liệu; áp dụng phương pháp thu thập, thống kê số liệu để hạn chế thấp nhất khả năng tính trùng lặp. Các số liệu cần phải chuẩn hóa và thống nhất công bố bao gồm: doanh thu du lịch (doanh thu thuần túy và doanh thu xã hội qua du lịch), khách du lịch (lượt khách, ngày khách), lao động thuần túy và lao động xã hội qua du lịch, cơ sở vật chất của ngành du lịch.

3. Hàng năm, Cục Thống kê phải tiến hành điều tra chỉ tiêu khách du lịch và điều tra toàn diện doanh nghiệp và hộ cá thể kinh doanh du lịch, làm cơ sở xác định doanh thu du lịch thuần túy và doanh thu xã hội qua du lịch. Trên cơ sở đó, đánh giá toàn diện mức đóng góp của ngành du lịch vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

4. Trong năm 2011, Cục Thống kê chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiến hành hai cuộc điều tra chỉ tiêu khách tham quan du lịch, điều tra cơ bản năng lực phục vụ hiện có của ngành du lịch. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả điều tra chậm nhất vào quý III năm 2011.

5. Tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh du lịch thuộc mọi thành phần kinh tế, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Thống kê. Thời gian báo cáo là ngày 12 của tháng báo cáo.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về báo cáo, thống kê, tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với những cơ quan, đơn vị, cơ sở không chấp hành chế độ báo cáo, thống kê định kỳ.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB để kt);
- TTr. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Các ủy viên UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các Sở, ban, ngành;
- Sở Tư pháp (để theo dõi);
- Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
- UBND các huyện, TX, TP;
- Đài PTTH tỉnh, Báo BR-VT;
- Trung tâm Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT - V1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2011/CT-UBND tăng cường công tác thống kê du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78