Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Số hiệu: 01/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Chung
Ngày ban hành: 11/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/2010/CT-UBND

Quận 8, ngày 11 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN, SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2010

Chấp hành Chỉ thị số 667/2009/CT-UBND-M ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010;

Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên của quận trong những năm qua có sự chuyển biến rõ rệt. Liên tục nhiều năm hoàn thành 100% chỉ tiêu của thành phố giao ở 2 cấp. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010, Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị:

1. Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 (cơ quan Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự quận):

- Lập kế hoạch, hướng dẫn triển khai cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường về công tác phúc tra nắm lại nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2010 (thanh niên tuổi 17, 18 - 25) và quân nhân dự bị trên địa bàn quận 8, đảm bảo đủ chỉ tiêu theo qui định.

- Hướng dẫn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 16 phường trong việc tiến hành đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với thanh niên tuổi 17 và thanh niên tuổi 18 – 25 chưa qua đăng ký bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên.

- Phối hợp chặt chẽ với ngành Công an trong việc đăng ký, quản lý di biến động của lực lượng dự bị động viên để thực hiện tốt công tác động viên quân đội.

- Phối hợp Phòng Y tế, Bệnh viện quận 8 tổ chức kiểm tra sức khỏe cho thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, khám sức khỏe cho thanh niên tuổi từ 18 đến 25 và quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện theo qui định; đồng thời, cùng các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quận tổ chức tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe gọi nhập ngũ và tham gia huấn luyện (đối với quân nhân dự bị) tổ chức đón tiếp hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương.

2. Công an quận 8:

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 thực hiện tốt việc đăng ký nghĩa vụ quân sự thanh niên tuổi 17 và tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuổi từ 18 đến 25.

- Chỉ đạo Công an 16 phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường tổ chức rà soát, phúc tra nắm lại thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, những di biến động của thanh niên và quân nhân dự bị trên địa bàn để bảo đảm nguồn thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao.

- Tham gia xét duyệt về chính trị, đạo đức; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lý lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ, đảm bảo chính xác tránh sai sót, nhầm lẫn.

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8 và các đơn vị liên quan kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

- Chịu trách nhiệm đảm bảo công tác an ninh, trật tự trong ngày giao quân tại địa điểm tổ chức giao quân.

3. Phòng Y tế quận 8:

- Củng cố, kiện toàn Hội đồng Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo qui định, thành lập đoàn khám và tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho các Y, Bác sĩ đoàn khám nắm chắc việc kết luận và phân loại sức khỏe cho thanh niên theo Thông tư số 14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Y tế – Bộ Quốc phòng để hạn chế những sai sót, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện kịp thời những trường hợp nhiễm HIV, nghiện ma túy cho số thanh niên tham gia khám tuyển đề xuất Hội đồng Nghĩa vụ quân sự loại khỏi danh sách trúng tuyển.

- Chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi trong kế hoach tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2010 và quân nhân dự bị khi tham gia huấn luyện.

4. Phòng Tư pháp quận 8: phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận 8, Công an quận 8 rà soát, đề xuất bổ sung các biện pháp xử lý các hành vi vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện) phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi, bổ sung), Pháp lệnh lực lượng dự bị động viên và các văn bản có liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 8: chỉ đạo các trường trung học cơ sở thuộc quận đáp ứng kịp thời các yêu cầu cần thiết khi cơ quan quân sự thẩm tra, xác minh về học vấn của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên lập danh sách nam học sinh trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18 đến 25 tuổi) đang học tại trường gửi về Ban Chỉ huy Quân sự quận.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8:

- Phòng Văn hóa và Thông tin quận 8 phối hợp Ủy ban nhân dân 16 phường chỉ đạo Trạm Truyền thanh phường bằng nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền giới thiệu những tấm gương thanh niên tình nguyện gia nhập quân đội, truyền thống quân đội, truyền thống lực lượng võ trang quận để nhân dân và thanh niên biết, nhằm phục vụ tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2010.

- Trung tâm Văn hóa quận 8 chịu trách nhiệm trang trí địa điểm giao quân, phục vụ văn nghệ, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng trong ngày lễ giao quân và lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự thường trực về địa phương.

- Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 8 chịu trách nhiệm bảo đảm sân bãi (địa điểm giao quân) kể cả giữ xe, vệ sinh trước, trong và sau lễ giao quân năm 2010; đồng thời phối hợp với Trung tâm Văn hóa quận 8 trang trí lễ đài trong ngày lễ giao quân năm 2010.

7. Phòng Tài Chính - Kế hoạch quận 8: chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; điều động quân nhân dự bị tham gia kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ thường trực về địa phương theo yêu cầu kế hoạch của Ban Chỉ huy Quân sự quận 8.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quận: có kế hoạch chỉ đạo ngành dọc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2010.

9. Ủy ban nhân dân 16 phường:

- Củng cố kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phưởng đúng thành phần, số lượng theo qui định, thực hiện tốt qui trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, động viên Quân đội.

- Tổ chức phúc tra nắm chắc lại thực lực nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị; đồng thời tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và nhất là đối với thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ để thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đảng viên trẻ tham gia nhập ngũ, mỗi phường phải có từ 1 - 2 đảng viên trẻ tham gia và những đảng viên nhập ngũ phải có thời gian tham gia sinh hoạt tại chi bộ cơ sở từ 6 tháng trở lên.

- Quan tâm, chăm lo hơn nữa chính sách hậu phương quân đội; giải quyết kịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ và quân nhân dự bị có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể quận tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị này để góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn, gọi nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Chung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu lực lượng dự bị động viên năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.188
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112