Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 01/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 01/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Đà Lạt, ngày 01 tháng 4 năm 2010

 

CHỈ THỊ

V/V TỔ CHỨC SINH HOẠT “NGÀY PHÁP LUẬT” CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, trong những năm qua lãnh đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả, góp phần tạo chuyển biến căn bản về ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật của cán bộ và nhân dân trong tỉnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh đôi lúc, đôi nơi vẫn thực hiện chưa nghiêm; chưa tạo nên ý thức tự giác học tập và tôn trọng pháp luật; chưa tập trung phổ biến các nội dung pháp luật có liên quan trực tiếp đến các hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành các lĩnh vực đời sống - xã hội của tỉnh.

Nhằm tạo ý thức tôn trọng pháp luật và đáp ứng hơn nữa nhu cầu hiểu biết pháp luật, nâng cao trình độ pháp luật, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác trong cán bộ, công chức, viên chức, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa và quản lý xã hội bằng pháp luật, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị trong tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, các ngành, các cấp, các tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế, cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân trong tỉnh cần tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” cho cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan đơn vị mình mỗi tháng một lần vào sáng thứ 2 tuần đầu tiên của tháng với thời lượng 30 phút sau khi chào cờ. Nếu do tính chất của công việc chuyên môn không thể tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” vào sáng thứ 2 tuần đầu của tháng thì phải tổ chức vào một buổi khác trong tháng, đảm bảo mỗi tháng phải tổ chức được một buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

- Về hình thức và nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật”: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị các cấp trong tỉnh chủ động lựa chọn các nội dung pháp luật và bố trí Báo cáo viên, tuyên truyền viên để giới thiệu pháp luật trong các buổi sinh hoạt “Ngày pháp luật” tại cơ quan, đơn vị mình; tập trung giới thiệu những văn bản pháp luật mới được Nhà nước ban hành, các văn bản liên quan đến hoạt động chuyên môn và đạo đức công vụ nhằm nâng cao ý thức pháp luật, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

2. Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, Ban Tư pháp các xã, phường, thị trấn phải thường xuyên thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp UBND cùng cấp theo dõi việc triển khai thực hiện sinh hoạt “Ngày pháp luật”; định kỳ hàng năm Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong các cơ quan, đơn vị ở địa phương.

3. Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lâm Đồng và các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng về việc tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật” ở các cơ quan, đơn vị của tỉnh, kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh biểu dương những đơn vị thực hiện tốt các nội dung sinh hoạt “Ngày pháp luật” và phê phán những cơ quan, đơn vị chấp hành chưa nghiêm nội dung của Chỉ thị này.

4. UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các phòng ban liên quan trực thuộc và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm việc sinh hoạt “Ngày pháp luật”.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt thực hiện nghiêm túc các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, phải phản ánh kịp thời về UBND tỉnh và Sở Tư pháp để xem xét giải quyết./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2010/CT-UBND ngày 01/04/2010 tổ chức sinh hoạt ngày pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.650

DMCA.com Protection Status
IP: 34.229.63.28
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!