Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang

Số hiệu: 01/2010/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Lâm Minh Chiếu
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 07 tháng 01 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC BẦU CỬ TRƯỞNG KHÓM, ẤP TRONG ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG.

Thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTWQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết Liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQ Việt Nam ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ, Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Thôn và Tổ dân phố.

Nhằm thực hiện tốt các quy định về bầu cử Trưởng ấp, khóm (sau đây gọi là Trưởng ấp), Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố khẩn trương chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lập kế hoạch, tiến hành bầu cử Trưởng ấp theo nhiệm kỳ.

2. Về nhân sự: UBND các huyện, thị, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã xem xét thống nhất lựa chọn nhân sự Trưởng ấp, trong quá trình lựa chọn phải gắn kết giữa nhân sự bầu Bí thư chi bộ ấp và Trưởng ấp, nhân sự được giới thiệu bầu Trưởng ấp phải đúng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, được nhân dân tín nhiệm và phải có số dư từ 1 đến 2 người để nhân dân lựa chọn.

3. Về cơ sở vật chất: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc cùng cấp chỉ đạo chuẩn bị văn phòng phẩm, hòm phiếu, trang trí phòng bỏ phiếu khang trang nhưng phải hết sức tiết kiệm.

4. Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai kế hoạch bầu cử.

5. Kinh phí tổ chức bầu cử Trưởng ấp do ngân sách xã, phường, thị trấn đảm bảo.

6. Thời gian thực hiện công tác bầu cử Trưởng ấp từ ngày: 01/3/2010 đến 30/4/2010.

7. Chậm nhất 10 ngày sau bầu cử Trưởng ấp, UBND các huyện, thị, thành phố báo cáo tình hình về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- TT. TU; TT. HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức TU;
- Ban Dân vận TU;
- Sở Nội vụ; Sở Tài chính;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- UBND các huyện, thị, TP;
- TT Công báo của tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lâm Minh Chiếu

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.348
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66