Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 70/BC-LĐTBXH tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 70/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 30/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 70/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2010

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2010

I. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo Chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 7 tháng đầu năm 2010, kết quả triển khai tại Bộ như sau:

- Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới và phát triển dạy nghề đến năm 2020. Bộ đã có Tờ trình Chính phủ số 36/TTr-BLĐTBXH ngày 29/6/2010.

- Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi. Bộ đang tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành để hoàn thiện.

- Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Bộ đã có văn bản số 2171/LĐTBXH-PC ngày 30/6/2010 xin điều chỉnh thời gian trình đề án.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo mới. Bộ đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 41/TTr-BLĐTBXH ngày 20/7/2010.

- Quy hoạch hệ thống xử lý chất thải, nước thải trong các trung tâm giáo dục lao động. Bộ đang triển khai thực hiện

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Tính đến tháng 7, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 20 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành về công tác lao động, người có công và xã hội.

II. Một số công tác trọng tâm

1. Tập trung xây dựng kế hoạch năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011 – 2015 ngành Lao động – Thương binh và Xã hội. Tổ chức giao ban công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2010 tại Hòa Bình, Thừa Thiên Huế và Cần Thơ.

2. Tiếp tục tham gia các sự kiện ASEAN và chuẩn bị Hội nghị Hội đồng cộng đồng văn hóa – xã hội (ASCC 4).

3. Nhân dịp 63 năm ngày thương binh liệt sỹ, các ngành, các cấp đã tổ chức tốt các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho hòa bình, độc lập dân tộc; tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và Hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2010.

4. Lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, tập trung xây dựng hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí, bổ sung 01 biên chế làm công tác quản lý dạy nghề, Quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; tập trung đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2006 – 2010 và xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm giai đoạn 2011-2015, tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam, giám sát, đánh giá việc thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp; tiếp tục thỏa thuận hợp tác mở rộng thị trường, đôn đốc các doanh nghiệp tăng cường quản lý lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài; tập trung hướng dẫn quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực; hướng dẫn thực hiện quy định tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em; rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

5. Tiếp tục thực hiện Đề án 30: phối hợp với Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện phương án đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra:

- Trong tháng, kết thúc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh Bình Dương, Hòa Bình, Đắc Lắc, Nghệ An và 06 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 13 công trình đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2; thanh tra việc thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 tại 8 đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Kết thúc thanh tra việc thực hiện Luật thanh tra, Luật khiếu nại, tố cáo và Luật phòng chống tham nhũng tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/6/2010 đến 15/7/2010 có 115 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ (tăng 15% so với tháng trước).

+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/6/2010 đến 15/7/2010 Bộ đã tiếp nhận 287 đơn thư và đã xử lý 100%. Số lượng đơn thư trong tháng giảm so các tháng trước. Nội dung tập trung vào việc đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2010

I. Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngoài các đề án còn chậm trong 7 tháng đầu năm, tháng 8, Bộ có 02 đề án phải trình:

- Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 34/2008/NĐ-CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Tháng 8, theo kế hoạch Bộ sẽ ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

II. Chỉ đạo triển khai công tác chuyên môn

1. Tổ chức các hội nghị:

- Đại hội Thi đua yêu nước ngành Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ III.

- Hội nghị Hội đồng cộng đồng văn hóa – xã hội (ASCC 4).

- Hội thảo tham vấn với các nữ Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, nhóm nữ nghị sỹ Quốc hội về Chiến lược và Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

2. Tổng hợp trả lời kiến nghị cử tri, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII và Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XII.

3. Tiếp tục triển khai giai đoạn 3 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

4. Thanh tra việc thực hiện pháp luật thanh tra theo vùng tại các tỉnh Cà Mau, Bắc Ninh, Vĩnh Long và Hải Dương; thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Bình Thuận và Tây Ninh; thanh tra việc sử dụng lao động chưa thành niên trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra chuyên đề về tiền lương đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm cổ phần chi phối; kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công tại Hà Tĩnh; việc thực hiện kiến nghị về bảo hiểm xã hội và kiểm tra công tác thu nộp bảo hiểm xã hội tại Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ LĐTBXH: Lãnh đạo Bộ (để báo cáo), VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Vụ Lao động , Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- Lưu VP, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 70/BC-LĐTBXH tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.893

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251