Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 31/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 31/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 31/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Kỳ báo cáo từ 25-02-2010 đến 25-3-2010

1. Công tác chỉ đạo.

Để tăng cường nhân sự cho việc thực hiện Đề án 30, ngày 10/3/2010, Bộ đã có Quyết định số 345/QĐ-LĐTBXH về việc kiện toàn Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 9264/VPCP-TCCV của Văn phòng Chính phủ, Bộ đã có công văn số 726/LĐTBXH-TCTTHĐA30 cử 05 thành viên chuyên trách của Tổ công tác thực hiện Đề án 30 đến làm việc biệt phái tại Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ để cùng tổ công tác chuyên trách tổng hợp, phân tích đánh giá kết quả rà soát thủ tục hành chính của Bộ trước khi trình Chính phủ thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ.

2. Tình hình và kết quả thực hiện giai đoạn 2.

Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ cùng với các đơn vị đã tập trung rà soát 286 thủ tục hành chính đã được thống kê trong giai đoạn 1, trong đó có 13 thủ tục hành chính ưu tiên và thống kê bổ sung 6 thủ tục hành chính, nâng tổng số thủ tục phải rà soát lên 292 thủ tục thuộc các lĩnh vực: việc làm, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, chính sách người có công, phòng chống tệ nạn xã hội lao động - tiền lương, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, dạy nghề, quản lý lao động ngoài nước, bảo trợ xã hội.

Để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu cắt giảm được 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, Bộ đã yêu cầu các đơn vị cần tập trung hoàn thiện nội dung phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính có đối tượng tuân thủ lớn, chi phí tuân thủ cao. Hoàn thiện các phương án rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, bao gồm cả những thủ tục hành chính mới được thống kê bổ sung, gửi về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ trong đầu tháng 3/2010 để Bộ ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến bộ.

Tính đến thời điểm đầu tháng 3/2010, kết quả sơ bộ số thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ, thay thế và sửa đổi bổ sung là 219/292 thủ tục với tỷ lệ vào khoảng trên 70% tổng số thủ tục hành chính của Bộ, số chi phí cắt giảm ước tính sẽ vượt chỉ tiêu 30% đề ra.

Hiện nay, Bộ đang gấp rút hoàn thành tiến độ giai đoạn 2 theo đúng yêu cầu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTgCP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu VP, TCT30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 31/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.711
DMCA.com Protection Status

IP: 107.23.176.162