Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 kế hoạch công tác tháng 11 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 117/BC-BLĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Đào Hồng Lan
Ngày ban hành: 27/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 117/BC-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2009

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2009

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo Chương trình công tác, tháng 10 tình hình thực hiện các đề án như sau:

- Dự thảo Nghị định điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp FDI năm 2010. Bộ đã hoàn thiện và trình Chính phủ.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển “nghề công tác xã hội”. Tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Bộ đang hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp mất sức lao động. Bộ đang xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Thẩm quyền xử phạt hành chính của Chánh thanh tra Tổng cục Dạy nghề và Chánh thanh tra Tổng cục Môi trường. Đã hoàn thành và trình Chính phủ. Đã hoàn thiện trình Chính phủ.

- Cơ chế quản lý tiền lương, tiền thưởng tại các tập đoàn kinh tế nhà nước. Bộ đang triển khai xây dựng.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Từ đầu năm đến nay, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 34 Thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

1.1. Thực hiện hướng dẫn tại văn bản số 2200/BCA(TCV)/BQP(TCII) ngày 16 tháng 9 năm 2009 của Liên Bộ Quốc phòng và Công an, Bộ đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 936/CT-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 162/2005/NĐ-CP của Chính phủ đến các đồng chí Lãnh đạo Bộ; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan Bộ, Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ các Đảng ủy, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Công đoàn Bộ; Bí thư đoàn TNCSHCM cơ quan Bộ.

1.2. Tập trung hoàn chỉnh dự thảo Luật Người khuyết tật để gửi xin ý kiến Đại biểu Quốc hội trong kỳ họp thứ 6. Tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động.

1.3. Thực hiện Quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011, Bộ đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-LĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2009 triển khai thực hiện.

2. Xây dựng phương án tổ chức và tài chính để triển khai thực hiện chế độ bảo hiểm thất nghiệp; lập kế hoạch kiểm tra tình hình thu bảo hiểm thất nghiệp. Theo dõi và cập nhật tình hình lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp hỗ trợ các huyện nghèo triển khai tuyển chọn, đào tạo lao động theo Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020. Tổ chức tốt các hoạt động Trung thu 2009 cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

3. Kết quả thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30

- Cục An toàn lao động: đã hoàn thành 7/7 Thủ tục hành chính và kiến nghị thay thế 01 TTHC, tuy nhiên chưa đạt mục tiêu đơn giản tối thiểu 30% nên đã yêu cầu đơn vị tiếp tục rà soát lại;

- Vụ Bảo hiểm xã hội: đã hoàn thành 3/3 TTHC ưu tiên rà soát đang trình Lãnh đạo Cục phê duyệt. Còn lại 28/28 TTHC đã hoàn thành ở cấp chuyên viên;

- Cục Bảo trợ xã hội: hoàn thành ở cấp chuyên viên 17/28 TTHC;

- Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em: hoàn thành ở cấp chuyên viên 8/8 TTHC;

- Tổng cục Dạy nghề: hoàn thành ở cấp chuyên viên 50/50 TTHC;

- Vụ Lao động – Tiền lương: hoàn thành ở cấp chuyên viên 7/7 TTHC;

- Cục Người có công: hoàn thành ở cấp chuyên viên 71/71 TTHC;

- Cục Quản lý lao động ngoài nước: hoàn thành ở cấp chuyên viên 25/25 TTHC;

- Cục Việc làm: đã hoàn thành 8/8 TTHC ưu tiên rà soát đang trình Lãnh đạo Cục phê duyệt. Còn lại 23/23 TTHC đã hoàn thành ở cấp chuyên viên;

- Cục Phòng chống tệ nạn xã hội: đã hoàn thành 25/25 TTHC, trong đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung 05 TTHC; kiến nghị thay thế 08 TTHC và kiến nghị bãi bỏ/hủy bỏ 07 TTHC. Hiện nay Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ đang kiểm tra, rà soát lại.

4. Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ chuẩn bị báo cáo tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII về tình hình thực hiện các chương trình giảm nghèo, chuẩn bị các nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội.

5. Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Trong tháng 10, kết thúc thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 14 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh và 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; thanh tra đột xuất về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại 20 công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội; kiểm tra việc thực hiện Đề án chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dựa vào cộng đồng giai đoạn 2005 – 2010 trên địa bàn 03 tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị và Hà Tĩnh.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/9/2009 đến 15/10/2009 có 105 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ. Riêng ngày 20/9/2009 Lãnh đạo Bộ trực tiếp giải quyết các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 28 lượt công dân. Kết quả đã hướng dẫn 11 công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và tiếp nhận 17 đơn thư, giao cho các đơn vị chức năng của Bộ giải quyết.

+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/9/2009 đến 15/10/2009 Bộ đã tiếp nhận 274 đơn và đã xử lý 257 đơn thư. Số lượng đơn thư đến trong tháng tập trung vào nội dung đề nghị được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách lao động và bảo trợ xã hội.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2009

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình công tác tháng 11, Bộ phải chuẩn bị và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án sau:

- Chiến lược dạy nghề.

- Chiến lược an sinh xã hội.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Trong tháng 11, theo kế hoạch Bộ trưởng sẽ ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành.

II. CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2009

2. Chuẩn bị triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

3. Thực hiện chương trình cải cách hành chính và Chương trình thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí của Bộ. Tiếp tục triển khai rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

4. Tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động tại Yên Bái, Bắc Ninh; thanh tra việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng tại Ninh Thuận; thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân tại Lâm Đồng./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Lưu VT, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 117/BC-BLĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10 kế hoạch công tác tháng 11 năm 2009 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.435

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.238.77