Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 07/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 07/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Văn Hoạt
Ngày ban hành: 29/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 07/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2010

A. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 01 NĂM 2010

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

- Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đang trình Bộ.

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chuẩn nghèo giai đoạn 2006 – 2010 theo chỉ số trượt giá 2009 – 2010, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Bộ sẽ trình vào cuối Quý I/2010.

- Chiến lược an sinh xã hội đang hoàn thiện trình Bộ.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Trong tháng 01, Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền 03 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

II. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và Quyết định số 1908/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2010, Bộ đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2010 cho các địa phương, đơn vị; xây dựng và ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2010; chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2010;

2. Các lĩnh vực lao động, việc làm, dạy nghề, xuất khẩu lao động, giảm nghèo, bảo hiểm xã hội, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội và bình đẳng giới tiến hành triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.

3. Chuẩn bị Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020.

4. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 139/KH-LĐTBXH ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thăm, tặng quà tập thể và gia đình chính sách nhân dịp đón xuân Canh Dần năm 2010.

5. Tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của Đề án 30, đến nay, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã được các đơn vị rà soát và gửi về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ để kiểm tra lại. Kết quả sơ bộ như sau:

Bổ sung 5 thủ tục hành chính; Thủ tục hành chính được kiến nghị giữ nguyên là 78; Thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 152; Thủ tục hành chính kiến nghị thay thế là 30; Thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ là 26;

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra

- Tháng 01, kết thúc thanh tra đột xuất tại Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo:

+ Công tác tiếp công dân: tính từ ngày 16/12/2009 đến 15/01/2010 có 85 lượt người đến trụ sở tiếp dân của Bộ, giảm 20% so với tháng 12/2009. Riêng ngày 20/01/2010 Lãnh đạo Bộ đã trực tiếp giải quyết các yêu cầu thắc mắc, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 24 lượt công dân. Kết quả 11 công dân đã được giải thích, hướng dẫn và tiếp nhận 13 đơn giao cho các đơn vị chức năng trả lời bằng văn bản.

+ Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư: tính từ ngày 16/12/2009 đến 15/01/2010 Bộ đã tiếp nhận 290 đơn thư và đã xử lý 100%. Số lượng đơn thư đến trong tháng tập trung vào việc đề nghị hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 02 NĂM 2010

I. XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Theo chương trình công tác của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tháng 02, Bộ có 01 đề án phải trình: Nghị định áp dụng mức lương tối thiểu chung áp dụng trong năm 2010.

2. Văn bản Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền

Tháng 02, theo kế hoạch Bộ sẽ ban hành theo thẩm quyền 02 thông tư hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành các hoạt động quản lý nhà nước về lao động, người có công và xã hội.

II. CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1. Tiếp tục hoàn thiện các chương trình, kế hoạch hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2010.

2. Triển khai Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 139/KH-LĐTBXH ngày 13 tháng 01 năm 2010 về việc thăm, tặng quà tập thể và gia đình chính sách nhân dịp đón xuân Canh Dần năm 2010.

3. Tập trung tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, hoàn thiện giai đoạn 2 của Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, công chức, viên chức thuộc Bộ tổ chức đón Tết nguyên đán Canh Dần an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

5. Kết thúc giải quyết khiếu nại của lao động thuộc Công ty Lâm nghiệp Đình Lập, Lạng Sơn và khiếu nại của Giám đốc Công ty vật tư thiết bị đường sắt.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ Lao động, Văn hóa, Xã hội – Bộ KHĐT;
- VPĐU, CĐ, Đoàn TNCSHCM;
- Lưu VP, TKTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Văn Hoạt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 07/BC-LĐTBXH về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 và kế hoạch công tác tháng 02 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.951
DMCA.com Protection Status

IP: 52.55.186.225