Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 05/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 05/BC-LĐTBXH Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI      
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 05/BC-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 30 TẠI BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Kỳ báo cáo từ 25-12-2009 đến 25-01-2010

1. Tình hình và kết quả thực hiện giai đoạn 2.

1.1. Công tác chỉ đạo

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2347/TTg-TCCV ngày 30/11/2009 về việc triển khai rà soát thủ tục hành chính, Bộ đã có Quyết định bổ sung cho Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ: 01 Tổ phó chuyên trách và 01 thành viên chuyên trách.

Chỉ đạo các đơn vị cung cấp số liệu cho Tổ công tác chuyên trách để phục vụ việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính và Tổ công tác chuyên trách đối với 13 TTHC ưu tiên, Lãnh đạo Bộ và Tổ công tác đã có nhiều cuộc làm việc với các đơn vị có thủ tục hành chính ưu tiên rà soát. Ngày 13/01/2010 Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ cùng với các đơn vị liên quan trực tiếp làm việc với Tổ công tác chuyên trách về việc rà soát 13 thủ tục hành chính ưu tiên, sau đó đã thảo luận với các đơn vị để thống nhất phương án trình Bộ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 9109/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 12 năm 2009 về việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính tại công văn số 28/CCTTHC ngày 15 tháng 01 năm 2010, Bộ đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, theo đó mỗi đơn vị sẽ cử 01 cán bộ đầu mối về cải cách thủ tục hành chính của đơn vị về làm việc tại Tổ công tác để tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

1.2. Kết quả rà soát thủ tục hành chính

Đến nay, các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã được các đơn vị rà soát và gửi về Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ để kiểm tra lại. Kết quả sơ bộ như sau:

- Bổ sung 5 thủ tục hành chính

- Thủ tục hành chính được kiến nghị giữ nguyên là 78

- Thủ tục hành chính được kiến nghị sửa đổi, bổ sung là 152

- Thủ tục hành chính được kiến nghị thay thế là 30

- Thủ tục hành chính được kiến nghị bãi bỏ là 26

2. Khó khăn, tồn tại

Việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là việc làm cần thiết có ý nghĩa thiết thực đối với việc thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, tuy nhiên đây là việc làm khó, đòi hỏi phải hướng dẫn cụ thể hơn và có thời gian để thực hiện.

3. Kiến nghị

Bộ dự kiến tổ chức hướng dẫn cho cán bộ đầu mối ở các đơn vị cách tính toán chi phí, đề nghị Tổ công tác chuyên trách cử cán bộ có kinh nghiệm tham gia hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTgCP;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VP, TCT30.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 05/BC-LĐTBXH về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.601
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206