Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 703/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Bùi Ngọc Sương
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 703/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

SÁP NHẬP BAN TÔN GIÁO TỈNH, BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH VÀ CHUYỂN CHỨC NĂNG, TỔ CHỨC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ TỪ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀO SỞ NỘI VỤ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ mười chín về việc phê chuẩn các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Ban Tôn giáo tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyển giao chức năng, tổ chức về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vào Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Nội vụ:

1. Về chức năng: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn: thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn hiện tại của Sở và nhiệm vụ, quyền hạn về thi đua, khen thưởng, tôn giáo và văn thư, lưu trữ. Sau khi có thông tư của Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

3. Về cơ cấu tổ chức bộ máy:

Lãnh đạo có Giám đốc, các Phó Giám đốc và các đơn vị trực thuộc gồm:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Các phòng chuyên môn gồm:

+ Phòng Tổ chức - Công chức;

+ Phòng Đào tạo - Thi tuyển công chức;

+ Phòng Xây dựng chính quyền;

+ Phòng Cải cách hành chính;

+ Phòng Nghiệp vụ tôn giáo;

+ Phòng Thi đua khen thưởng sở, ban, ngành cấp tỉnh (Phòng Nghiệp vụ 1);

+ Phòng Thi đua khen thưởng địa phương (Phòng Nghiệp vụ 2).

- Tổ chức sự nghiệp: Trung tâm Lưu trữ.

- Biên chế:

Tổng số biên chế là: 64 (gồm 29 biên chế Sở Nội vụ, 12 biên chế Ban Tôn giáo tỉnh; 10 biên chế Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; 13 biên chế văn thư, lưu trữ), trong đó:

+ Biên chế hành chính: 56;

+ Biên chế sự nghiệp: 08.

- Trụ sở làm việc:

+ Trụ sở chính: số 09 Mạc Đỉnh Chi, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Sở Nội vụ);

+ Trụ sở 2: số 531 Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Ban Tôn giáo tỉnh cũ).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Bùi Ngọc Sương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 703/QĐ-UBND ngày 24/03/2008 về sáp nhập Ban Tôn giáo, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và chuyển chức năng, tổ chức về văn thư, lưu trữ từ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vào Sở Nội vụ do tỉnh Kiên Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.222

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.107.249