Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 675-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Khánh
Ngày ban hành: 15/11/1994 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 675-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG RA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HOÁ PALI TRUNG CẤP NAM BỘ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cơ quan Đại diện đặc trách công tác khmer Nam Bộ;
Xét ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ý kiến của các Ban, ngành liên quan về việc thành lập Trường Bổ tục văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Đồng ý Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ra quyết định thành lập Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ, giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng trực tiếp quản lý, với nhiệm vụ vừa dạy bổ túc văn hoá (từ cấp I đến cấp III), vừa dạy chữ Pali và chữ Khmer nhằm đào tạo cán bộ người dân tộc Khmer trong khu vực đồng bằng Nam Bộ.

2- Trường Bổ túc văn hoá Pali Trung cấp Nam Bộ được hưởng mọi chế độ như trường phổ thông dân tộc nội trú khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn các tỉnh có học viên gửi đào tạo lập kế hoạch tuyển sinh và kế hoạch kinh phí phục vụ nhiệm vụ học tập và giảng dạy ở Trường này.

3- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nguyễn Khánh

(Đã ký)

 

THE PRIME MINISTER OF GOVERNMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No: 675-TTg

Hanoi, November 15, 1994

 

DECISION

ON EMPOWERING THE PRESIDENT OF THE PEOPLE'S COMMITTEE OF SOC TRANG PROVINCE TO ISSUE DECISION ON ESTABLISHING THE SECONDARY SCHOOL OF COMPLEMENTARY PALI EDUCATION IN SOUTHERN VIETNAM

THE PRIME MINISTER

Pursuant to the Law on Organization of the Government on the 30th of September 1992;
At the proposals of the People's Committee of Soc Trang province and the Government Agency on Khmer Affairs in Southern Vietnam;
Considering the suggestions of the Ministry of Education and Training and the related Government committees and services on the establishment of a secondary school of complementary Pali education in Southern Vietnam,

DECIDES:

1. To empower the President of the People's Committee of Soc Trang province to issue decision on the establishment of the Secondary School of Complementary pali Education in Southern Vietnam, and place it under the direct management of the Education and Training Service of Soc Trang province. The School has the task of providing both complementary education (from level I to level III) and literacy classes in Pali and Khmer languages in order to train cadres of the Khmer ethnic group for Southern Vietnam plain.

2. The Secondary School of Complementary Pali education in Southern Vietnam is entitled to all regimes accorded to other boarding schools for people of ethnic minority groups.

The Ministry of Education and Training has the task to guide provinces which wish to send their students to the school to work out recruitment plans and plans for financing the school in the discharge of its training duties.

3. The President of the People's Committee of Soc Trang province, the Minister of Education and Training, the other Ministers, the Heads of agencies at ministerial level, and the Presidents of the People's Committees of the concerned provinces and cities, are responsible for the implementation of this Decision.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Decision No.675-TTg, promulgated by the Prime Minister of Government, on empowering the President of the People's Committee of Soc Trang province to issue Decision on establishing the Secondary School of Complementary Pali Education in Southern Vietnam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.210

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.71