Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/TT-UB Loại văn bản: Thông tri
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành: 10/07/1978 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 20/TT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 1978

 

THÔNG TRI

BỔ SUNG MỘT VÀI NỘI DUNG VÀO ĐIỂM THỨ NHẤT CỦA THÔNG TRI SỐ 19/TT-UB NGÀY 27-6-1978

Thông tri số 19/TT-UB ngày 27-6-1978, ở điểm thứ nhất có một vài chỗ chưa được rõ, nay Ủy ban Nhân dân thành phố bổ sung thêm mấy nội dung như sau:

1/ Đối với tư sản thương nghiệp (loại I, II) thuộc diện cải tạo ngày 23-3-1978 là đối tượng phải chuyển sang sản xuất. Toàn bộ nhà cửa của các đối tượng này đều do Nhà nước thống nhất quản lý theo chính sách. Để giúp cho những nhà tư sản thương nghiệp, nhanh chóng chuyển sang sản xuất, sớm ổn định cuộc sống, ngành quản lý nhà đất có trách nhiệm thanh lý thanh toán nhà cửa của họ theo đúng chính sách nhằm giúp họ có vốn để sớm ổn định chỗ ở và xây dựng cơ sở sản xuất mới.

2/ Trường hợp, nhà cửa của tiểu thương và nhân dân lao động đi hồi hương lập nghiệp, hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới thì vẫn được thực hiện theo chính sách trước đây. Việc bán hoặc chuyển nhượng phải theo đúng những quy định hiện hành của Nhà nước và Ủy ban Nhân dân thành phố.

Những nội dung nào ở điểm thứ nhất của thông tri số 19/TT-UB ngày 27-6-1978, chưa được rõ, thì nay thực hiện theo nội dụng bổ sung trên.

 

 

Nơi nhận:
UBND quận, huyện, phường, xã;
Các Ban thanh lý và phân phối nhà của quận, huyện;
Các Ban quản lý nhà cửa phường, xã;
Thành ủy (để báo cáo);
Các sở, ban, ngành;
Các cơ quan đơn vị TW đóng tại thành phố;
Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tri 20/TT-UB năm 1978 bổ sung một vài nội dung vào điểm thứ nhất Thông tri 19/TT-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.520

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49