Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 92/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ 10 của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 92/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 05/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 92/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 10 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 22 tháng 2 năm 2013, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải- Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ Chuyên gia giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long, Tổng hội Xây dựng Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban Chỉ đạo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2012

Trong năm 2012, Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ban Chỉ đạo) đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch của năm, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo về nhà ở và thị trường bất động sản tại các địa phương triển khai theo kế hoạch công tác năm 2012; triển khai 02 phiên họp và đã kịp thời chỉ đạo các chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã tích cực tham gia triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tích cực tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế chính sách về nhà ở, thị trường bất động sản, trong đó tập trung đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho người có thu nhập thấp để từng bước giải quyết hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn về nhà ở.

Các chương trình nhà ở trọng điểm được tích cực triển khai, đặc biệt Bộ Xây dựng đã đôn đốc hoàn thành sớm Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, đạt thành tích về đích trước 01 năm với hơn nửa triệu căn nhà cho hộ nghèo, ổn định đời sống cho hàng triệu người dân là một thành công lớn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế tại các địa phương; đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản, hướng dẫn, kiểm tra việc dành quỹ đất 20% để phát triển nhà ở xã hội bảo đảm thực hiện theo đúng quy định pháp luật và thực hiện các chương trình phát triển nhà ở của Chính phủ.

Tuy nhiên, một số chương trình nhà ở triển khai thực hiện còn chậm như: việc bố trí dân vào ở của Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 2 tại một số địa phương còn chậm; Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp tập trung và người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị kết quả đạt được còn hạn chế.

II. VỀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013

Cơ bản thống nhất với dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2013, các thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Bộ Xây dựng, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo cần sớm hoàn thành nhiệm vụ đã được Chính phủ giao trong Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP, trong đó cần thực hiện một số công tác trọng tâm như sau:

- Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương hoàn thiện cơ chế chính sách về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quản lý đô thị, nâng cao vai trò và hiệu quả quản lý nhà nước, hướng dẫn các địa phương thực hiện phát triển nhà ở theo định hướng của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập trung chỉ đạo việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo đặc biệt là các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại khu vực hải đảo, miền núi; phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, người có thu nhập thấp tại đô thị.

Trong quá trình chỉ đạo phát triển nhà ở cần quan tâm yếu tố biến đổi khí hậu để có giải pháp phù hợp, phương án khả thi.

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách để triển khai công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nhà tập thể và khu dân cư cũ để thực hiện chỉnh trang đô thị theo quy hoạch.

Bộ Xây dựng nghiên cứu và triển khai thí điểm mô hình dự án nhà ở cho thuê đáp ứng yêu cầu một bộ phận lớn người thu nhập thấp chưa có điều kiện mua nhà ở.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục triển khai các chương trình nhà ở của Chính phủ, chú trọng đôn đốc các địa phương triển khai còn chậm.

Bộ Xây dựng và các Bộ liên quan rà soát các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hướng dẫn các địa phương thực hiện giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ .

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng hướng dẫn quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở đối với các đối tượng được mua nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp, các dự án xây dựng nhà ở xã hội và dự án nhà ở thương mại chuyển đổi sang nhà ở xã hội, hướng dẫn các ngân hàng thương mại dành một lượng vốn hợp lý để cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thể vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê, mua nhà ở thương mại phù hợp đồng thời cho các doanh nghiệp xây dựng nhà ở xã hội vay với lãi suất hợp lý và kỳ hạn phù hợp.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan và các địa phương có nhiều dự án đầu tư, kinh doanh bất động sản tổ chức rà soát, cơ cấu lại thị trường bất động sản chuyển sang phân khúc thấp, giảm hàng tồn kho. Hướng dẫn các địa phương việc chuyển đổi dự án phát triển nhà ở thương mại thành dự án nhà ở xã hội.

4. Các địa phương chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc dành quỹ đất 20% của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội; trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Tăng cường minh bạch thông tin về thị trường bất động sản. Bộ Xây dựng và các địa phương thực hiện đăng tải thông tin về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản trên website của Bộ Xây dựng và website của các địa phương, hướng dẫn các sàn giao dịch bất động sản hoạt động theo đúng quy định pháp luật.

Phát huy vai trò và chức năng của các tổ chức hiệp hội trong việc tham gia ý kiến xây dựng cơ chế chính sách phát triển nhà ở, đầu tư kinh doanh bất động sản.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

7. Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương và kiểm tra việc thực hiện quản lý, vận hành các khu chung cư theo quy định pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, các cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo biết, thực hin./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Thành viên BCĐTW về CS nhà ở và TTBĐS;
- Bộ Xây dựng;
- Văn phòng BCĐTƯ về CS nhà ở và TTBĐS;
- Hiệp hội Bất động sản Việt Nam;
- Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh;
- Ngân hàng TM CP ĐT và Phát triển VN;
- Ngân hàng TM CP Công thương VN;
- Ngân hàng PT nhà ĐB sông Cửu Long;
- Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, PL, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b). C. Quỳnh. 41

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 92/TB-VPCP ngày 05/03/2013 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại cuộc họp lần thứ 10 của Ban Chỉ đạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.894

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219