Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 4120/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại buổi làm việc thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4120/TB-BNN-VP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày ban hành: 24/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4120/TB-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN ĐĂNG KHOA TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỀ THỐNG NHẤT MỘT SỐ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 23 tháng 8 năm 2012, tại Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa đã chủ trì buổi làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. Về phía Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ Kế hoạch, Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam.

Sau khi nghe đại diện UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo và các kiến nghị của tỉnh về một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020, Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa có ý kiến kết luận như sau:

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất với đề nghị của tỉnh về quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020, đề nghị tỉnh làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để thống nhất chỉ tiêu. Về Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có ý kiến thẩm định tại công văn số 2585/BNN-TCLN ngày 16/8/2012.

2. Đối với rừng của Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Bắc Trung Bộ - Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam, hiện tại là rừng nghiên cứu khoa học, đang được thống kê vào rừng sản xuất, chưa được thống kê đưa vào diện tích rừng đặc dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với UBND tỉnh kiểm tra thực tế và sẽ điều chỉnh sau.

Giao Vụ Kế hoạch chủ trì phối hợp với Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị kiểm tra, báo cáo Bộ và UBND tỉnh thống nhất.

Văn phòng Bộ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng Cao Đức Phát;
- UBND tỉnh Quảng Trị;
- Sở NN&PTNT Quảng Trị;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Vụ Kế hoạch;
- Viện KHLN VN;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 4120/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa tại buổi làm việc thống nhất chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2020 tỉnh Quảng Trị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122