Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo 24/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 24/TB-BTC Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 24/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG TÁC SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CHO CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2007/QĐ-TTG

Xét đề nghị của Vụ Kế hoạch - Tài chính tại Tờ trình ngày 05/12/2012, để hoàn thành dứt điểm công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Hoàn thành dứt điểm việc quyết định sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 05 tỉnh trong tháng 01/2013:

- Giáo Cục Quản lý công sản khẩn trương thẩm tra trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc Bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Vĩnh Long, Đồng Nai.

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, các cơ quan liên quan thuộc tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế để xử lý các vướng mắc, tồn tại và hoàn thiện số liệu nhà, đất và phương án xử lý đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế để trình Bộ Tài chính (qua Cục Quản lý công sản) xem xét, phê duyệt.

Căn cứ kết quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được duyệt, Vụ Kế hoạch - Tài chính trình Bộ thông báo phương án được duyệt theo quy định.

2. Đối với các phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho các cơ quan, đơn vị trên các địa bàn tỉnh, thành phố đã được cấp thẩm quyền phê duyệt:

- Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được Bộ phê duyệt và tổng hợp kết quả báo cáo Bộ.

- Giao Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước có văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt, tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trực thuộc và báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính).

- Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện kiểm tra, rà soát các cơ sở nhà, đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất đã được phê duyệt; thực hiện xử lý tài sản hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý theo quy định về phân cấp quản lý, xử lý tài sản của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Giao Vụ Kế hoạch - Tài chính đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo của các đơn vị trình Bộ để Tổng kết công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2013.

Thừa lệnh Lãnh đạo Bộ, Văn phòng Bộ xin thông báo để các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ KHTC;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, VP. (15b)

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Chi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 24/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp lại, xử lý nhà, đất cho đơn vị thuộc Bộ theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.863

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253