Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 232/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Xuân Sơn
Ngày ban hành: 18/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TB-UBND

Phú Yên, ngày 18 tháng 5 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2013/QĐ-UBND NGÀY 23/4/2013 CỦA UBND TỈNH

Căn cứ Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên”,

UBND Tỉnh đính chính một số nội dung của Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh, với các nội dung như sau:

1. Tại khoản 2, Điều 14 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh đã ghi: “2. Mức bồi thường theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Quy định này được xác định theo hợp đồng giao khoán”,

Nay đính chính lại là: “2. Mức bồi thường theo quy định tại khoản 7 Điều 10 Quy định này được xác định theo hợp đồng giao khoán”.

Lý do: Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhầm lẫn trong thao tác đánh máy và dự thảo văn bản để trình UBND Tỉnh phê duyệt.

2. Các nội dung còn lại: Giữ nguyên theo Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Các cơ quan và đơn vị phối hợp thực hiện./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Huỳnh Xuân Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo 232/TB-UBND ngày 18/05/2013 đính chính Quyết định 10/2013/QĐ-UBND bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.578

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.34.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!