Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 208/TB-UB về việc quản lý, phân phối, sử dụng nhà cửa tại các quận, huyện trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 208/TB-UB Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Quang Chánh
Ngày ban hành: 10/10/1979 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 208/TB-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 1979

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC QUẢN LÝ, PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG NHÀ CỬA TẠI CÁC QUẬN, HUYỆN TRONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trong thành phố Hồ Chí Minh

Để thực hiện đúng đắn tinh thần các quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11-7-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về việc phân phối sử dụng nhà cửa do Nhà nước quản lý cho cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên chức trong thành phố ; Chỉ thị số 40/CT-UB ngày 8-8-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường quản lý phân phối sử dụng hợp lý các nhà thuộc diện vắng chủ.

Theo kiến nghị của Hội đồng Phân phối nhà thành phố trong phiên họp ngày 26-9-1979 cần thực hiện công tác phân phối nhà trong thành phố được tốt và chấm dứt tình trạng chiếm dụng, phân phối nhà một cách tùy tiện ở các quận, huyện, phường, xã, không theo quy định chung của Ủy ban nhân dân thành phố, gây nên tình trạng không cân đối được nhà cửa, làm trở ngại cho việc bố trí nhà làm việc, nhà ở cho cán bộ, công nhân viên và nhân dân lao động trong thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố thông báo nhắc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã một số điểm sau đây :

1. Chỉ có Ủy ban nhân dân thành phố mới có quyền phân phối nhà và ký các quyết định tạm cấp nhà, cơ quan chức năng giúp Ủy ban là Sở Quản lý nhà đất. Ngoài ra không một cơ quan, đơn vị nào trong thành phố được phép phân phối nhà cửa ;

2. Chính thức hủy bỏ tỷ lệ 20% nhà vắng chủ dành cho các quận tự phân phối cho các nhu cầu bức thiết trong quận như trước đây.

Các quận, huyện, phường, xã có yêu cầu về nhà cửa cho cơ quan, đơn vị, cán bộ công nhân viên chức tại địa phương phải thực hiện đúng theo quyết định số 1520/QĐ-UB ngày 11-7-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố và hướng dẫn số 1793/SNĐ ngày 28-12-1978 của Sở Quản lý nhà đất ;

3. Chỉ thị số 40/CT-UB ngày 8-8-1978 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường quản lý phân phối và sử dụng hợp lý các nhà thuộc diện vắng chủ vẫn còn có hiệu lực nhưng bản hướng dẫn thi hành chỉ thị số 40/CT-UB của Sở Quản lý nhà đất mang số 1579/SNĐ ngày 8-11-1978 không còn phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sở Quản lý nhà đất và Sở Tài chánh có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân và Ban Xây dựng – nhà đất – công trình công cộng các quận, huyện thi hành đúng nội dung tinh thần chỉ thị 40/TC-UB ;

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã phải chấm dứt ngay việc chiếm dụng nhà cửa, phân tán tài sản thuộc diện nhà vắng chủ, giấu giếm nhà trống.

Cần phát hiện kịp thời các loại nhà vắng chủ, tổng hợp tất cả danh sách nhà trống hiện địa phương đang giữ báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố Sở Quản lý nhà đất để tiến hành kiểm kê, niêm phong, chốt giữ, chờ quyết định xử lý và phân phối sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố ;

5. Mọi sự giấu giếm, chiếm dụng nhà, phân tán tài sản cho tập thể hoặc cá nhân ; tùy tiện khoanh giữ, phân phối không qua Hội đồng phân phối nhà thành phố, không có giấy phép tạm cấp nhà của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Quản lý nhà đất đều trái với pháp luật hiện hành và sẽ bị nghiêm trị.

6. Để giám sát việc thực hiện các quy định của chánh phủ và Ủy ban nhân dân thành phố về mặt nhà đất, Ủy ban nhân dân thành phố giao cho Sở Quản lý nhà đất được quyền kiểm tra thu hồi bất kỳ loại nhà cửa trong thành phố thuộc diện Nhà nước quản lý hiện bỏ trống hoặc có người chiếm dụng bất hợp pháp và có trách nhiệm điều chỉnh nhà cửa phù hợp với tiêu chuẩn, diện tích, công năng, quy hoạch, đảm bảo đúng chế độ, chủ trương, chánh sách mà Nhà nước đã quy định.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã nghiêm túc thực hiện thông báo này.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 208/TB-UB về việc quản lý, phân phối, sử dụng nhà cửa tại các quận, huyện trong thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123