Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Resolution No. 49/2013/QH13 of June 21, 2013, on prolonging the use duration of land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making of households and individuals

Số hiệu: 49/2013/QH13 Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 21/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

QUỐC HI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghquyếtsố: 49/2013/QH13

Hà Nội, ngày21tháng6năm2013 

 

NGHỊ QUYẾT

KÉODÀI THIHNSỬ DNG ĐẤT TRNGCÂYHÀNG NĂM, ĐTNUÔI TRNG THYSN,ĐT LÀMMUỐI CAHGIAĐÌNH,CÁNHÂN

QUỐC HỘI
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CăncứHiếnppnướcCnghòaxãhichngaVitNamm1992đã được sửa đổi, bsungmtsđiutheoNghquyếts51/2001/QH10;

Căncứ Lutđtđais13/2003/QH11;

Căncứ Tờtrìnhs243/TTr-CPngày 19tháng6m2013ca Chínhph; TheođềnghcaybanthưngvụQuchi,

QUYẾT NGHỊ:

Điu1

Khihếtthihnsdụng,Nhànưckhôngđiuchnhliđttrngcâyhàng năm,đấtnuôitrngthủysn,đtlàmmuiđãgiaochohgiađình,cánhântheo Lutđtđais13/2003/QH11;hgiađình,cánhântrctiếpsnxutnôngnghiệp, nuôitrngthusn,làmmuốiđưctiếptcsdụngđtchođếnkhiLutđtđai (sađổi)đưcbanhànhvàcóhiulcthihành,khiđóthihnsdngđttrồng câyhàngnăm,đấtnuôitrngthủysn,đấtlàmmuốicahgiađình,nhânáp dụng theo quyđịnhcaLutđtđai(sađổi).

Điều 2

1. Nghquyếtnàyhiulc thihànhtngày01tháng 10năm2013.

2.ChínhphngdẫnthihànhNghquyếtnày.

Nghquyết này đã được Quc hội nước Cng a xã hội chnghĩa Việt NamkaXIII, kỳ hpth5thôngquangày21tháng6năm2013.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực

THE NATIONAL ASSEMBLY
-------

SOCIALISTREPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

Resolution No. 49/2013/QH13

Hanoi, June 21, 2013

 

RESOLUTION

ON PROLONGING THE USE DURATION OF LAND FOR CULTIVATION OF ANNUAL CROPS, AQUACULTURE OR SALT-MAKING OF HOUSEHOLDS AND INDIVIDUALS

THE NATIONAL ASSEMBLY
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Pursuant to the 1992 Constitution of the Socialist Republic of Vietnam, which was amended and supplemented a number of Articles under the Resolution No. 51/2001/QH10;

Pursuant to Land Law No. 13/2013/QH11;

Pursuant to the Government’s Report No. 243/ TTr-CP dated June 19, 2013; at the proposal of the National Assembly Standing Committee,

RESOLVES:

Article 1. Upon the expiry of the land use duration, the State would not adjust land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making which has been assigned to households and individuals according to the Land Law No. 13/2003/QH11; households and individuals directly engaged in agricultural production, aquaculture or salt-making may continue to use the land until the Land Law (amended) is promulgated and takes effect. Then, the duration for use of land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making of households and individuals will comply with the Land Law (amended).

Article 2.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Resolution No. 49/2013/QH13 of June 21, 2013, on prolonging the use duration of land for cultivation of annual crops, aquaculture or salt-making of households and individuals

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297
DMCA.com Protection Status