Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 95/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 95/2005/QĐ-UBND

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 3346/QĐ-UB-QLĐT NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 1994 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ BIỂU THUÊ NHÀ CƠ QUAN HÀNH CHÁNH SỰ NGHIỆP-CƠ QUAN KINH DOANH-SẢN XUẤT SỬ DỤNG THUỘC DIỆN NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 14/1998/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chính phủ về quản lý tài sản Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 1357-TC/QĐ/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất ;
Căn cứ Quyết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2287/XD-QLN ngày 13 tháng 4 năm 2005 về đề xuất thu bổ sung tiền thuê đất;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay thu bổ sung tiền thuê đất trong giá biểu thuê nhà được quy định tại Điều 1 của Quyết định số 3346/QĐ-UB-QLĐT ngày 07 tháng 10 năm 1994 của Ủy ban nhân dân thành phố áp dụng cho các cơ quan kinh doanh-sản xuất sử dụng nhà thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Công ty Quản lý kinhh doanh nhà thành phố và các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà các quận huyện tổ chức việc rà soát lại hợp đồng thuê nhà và bổ sung bản hiện trạng vị trí nhà, đất do cơ quan có chức năng đo vẽ thực hiện, ký phụ lục hợp đồng thuê nhà để làm cơ sở cho việc tính tiền thuê đất theo Bảng giá đất quy định tại Quyết định số 316/2004/QĐ-UB ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định số 1357/TC-QĐ/TCT ngày 30 tháng 12 năm 1995 của Bộ Tài chính về quy định khung giá cho thuê đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước cho thuê đất.

Điều 3. Các đơn vị sử dụng ký hợp đồng thuê nhà với Công ty Quản lý kinh doanh nhà thành phố và ký hợp đồng thuê với các đơn vị quản lý, kinh doanh nhà quận-huyện có nghĩa vụ phải trả tiền thuê đất toàn bộ diện tích khuôn viên nhà nếu diện tích sử dụng độc lập hoặc trả tiền thuê đất theo diện tích phân bổ đối với trường hợp có nhiều cơ quan cùng thuê chung một tòa nhà văn phòng.

Điều 4. Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng tổ chức hướng dẫn thi hành Quyết định này. Khi Bộ Tài chính hoặc Ủy ban nhân dân

thành phố có Quyết định điều chỉnh khung giá cho thuê đất, bảng giá các loại đất, các đơn vị quản lý nhà thành phố và quận-huyện có trách nhiệm điều chỉnh tiền thuê đất để thu đúng và đủ theo quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tổ chức đang sử dụng nhà do Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 6 ;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính ;
- Tổng cục Thuế ;
- Cục KT Văn bản-Bộ Tư pháp
- Thường trực Thành ủy ;
- TT/HĐND.TP, TT/UBND.TP ;
- Đoàn ĐBQH thành phố ;
- VPHĐ-UB: các PVP ;
- Tổ ĐT, TM ;
- Lưu (ĐT-Thh) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 95/2005/QĐ-UBND ngày 13/06/2005 sửa đổi Quyết định 3346/QĐ-UB-QLĐT điều chỉnh giá biểu thuê nhà cơ quan hành chánh sự nghiệp-cơ quan kinh doanh-sản xuất sử dụng thuộc diện Nhà nước quản lý tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.068

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!