Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 906/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác tại thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 906/1999/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 24/09/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 906/1999/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG BÃI RÁC VÀ TRẠM XỬ LÝ RÁCTẠI THỊ XÃ SÓC TRĂNG, TỈNH SÓC TRĂNG 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Xét đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng (công văn số 1361/CV-HC.98 ngày 30 tháng 10 năm 1998), của Tổng cục Địa chính (tờ trình số 1416/TT-TCĐC ngày 18 tháng 9 năm 1999),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 63.482 m2 đất tại khóm 5, phường 7, thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng và giao toàn bộ diện tích đất thu hồi trên cho Ban Quản lý Dự án xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác thị xã Sóc Trăng sử dụng để xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác.

Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo tờ bản đồ giao đất công trình bãi rác thị xã Sóc Trăng, số 10, tỷ lệ 1/1000 do Sở Địa chính tỉnh Sóc Trăng xác lập tháng 9 năm 1998.

Sau khi xây dựng xong công trình bãi rác và trạm xử lý rác, Ban Quản lý Dự án xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác thị xã Sóc Trăng có trách nhiệm bàn giao công trình cho ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng để ủy ban nhân dân tỉnh giao cho cơ quan chức năng quản lý.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm :

1. Xác định mốc giới khu đất trên bản đồ và trên thực địa, đăng ký vào sổ địa chính Nhà nước;

2. Hướng dẫn việc đền bù cho các chủ sử dụng có đất bị thu hồi;

3. Kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng đất và bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ : Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Giám đốc Dự án xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác thị xã Sóc Trăng và Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ : Khoa học, CN và MT,
Tài chính, Xây dựng,
- Tổng cục Địa chính,
- UBND tỉnh Sóc Trăng,
- Sở Địa chính tỉnh Sóc Trăng,
- BQLDA xây dựng bãi rác
và trạm xử lý rác thị xã Sóc Trăng,
(Số 38 Nguyễn Hùng Phước K1
P1, thị xã Sóc Trăng).
- VPCP : BTCN, PCN Nguyễn Công Sự,
Vụ CN,
- Lưu : NN (3b), VT.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGNguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 906/1999/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng bãi rác và trạm xử lý rác tại thị xã Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.486

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209